search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Jamshed Tairie WAAROM DIT VAK?


“Ik wilde vroeger altijd geneeskunde studeren, maar op de middelbare school veranderde dat. Ik zag toen tijdens een open dag dat tandheelkunde veel meer inhield dan alleen gaatjes boren.”


WAT IS LEUK?


“Veel patiënten komen de eerste keer aarzelend binnen. Ik vind het knap dat ze dan toch die stap hebben gezet en ik wil hen met een professionele houding en glimlach begeleiden. Veel van mijn patiënten hebben ooit een slechte erva- ring bij een tandarts gehad. Ik laat hen zien hoe een mondonderzoek er aan toe gaat, wat er precies gebeurt en hoe ik bij- voorbeeld de DPSI meet. Als patiënten weer met plezier naar de tandarts gaan, doet me dat goed.”


WAT IS MINDER LEUK?


“Het komt niet maak voor, maar soms vertikken patiënten het een rekening te betalen. Echt boos word ik daar niet om,


maar ik denk wel: je hebt hulp gezocht, we hebben alle moeite genomen om je te helpen, heb dan ook het fatsoen om te betalen.”


IS ER MEER DAN WERK?


“Voordat nieuwe patiënten mij bezoeken, krijgen ze ter voorbereiding mijn vlogs te zien. Aanleiding om te gaan vloggen waren de treitervloggers uit Zaandam. Dat raakte mij, omdat ik zelf als tandarts van Afghaanse komaf m’n best doe om iets in de samenleving te bereiken. Ik wilde een positief weerwoord geven en jongeren op een positieve manier berei-


ken. Dat is gelukt, want de vlogs zijn dui- zenden keren bekeken en er hebben zich veel nieuwe patiënten aangemeld.”


WAAROM KNMT-LID?


“Ik vind het belangrijk om aangesloten te zijn bij een vereniging die mijn belan- gen behartigt. Als er vanuit de politiek iets wordt besloten, vind ik dat er een te- gengeluid moet worden gegeven.”


TEVREDEN OVER UW EIGEN GEBIT?


‘Veel extra


patiënten door mijn vlogs’


“Ja. Ik heb nooit gaatjes gehad en ga twee keer per jaar bij mijn collega op controle. Behalve wat koffi e- en theeaan- slag hoor ik dat mijn gebit er prima uit- ziet. Ik geef patiënten vaak preventief uitleg over ragers en laat dan bij mezelf zien hoe dat moet. Op die manier krijgt de patiënt vertrouwen.” NT


Bekijk de vlogs van Jamshed Tairie door op Youtube te zoeken naar ‘tandarts Rotterdam’.


3 NT


TEKST: LAURA JANSEN / FOTO: ROB TER BEKKE


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64