search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
KNMT UPDATE


PATIËNT CENTRAAL Er is een themaplein voor mondzorg, fysiothe- rapeuten en huisartsen én een verbindings- plein. MedischOndernemen Live brengt prak- tijkhouders, beslissingsbevoegden, zelfsturen- de teams en praktijkmanagers in de eerste- lijnszorg op allerlei verrassende manieren in contact met honderden vakgenoten én profes- sionals uit andere beroepsgroepen. De patiënt staat centraal in alles wat in alles wat er bespro- ken wordt rondom de centrale thema’s Onder- nemen en Samenwerken. NT


Deelname aan Medisch Ondernemen Live is voor leden van de KNMT gratis: zie www.knmt.nl/molive.


EIND DIT JAAR: JUBILEUMEDITIE CONGRES PRAKTIJK ANNO NU


O


goeden die werknemers die tijdelijk in het buitenland verblijven, in het kader van hun dienstbetrekking maken. Dat geldt voor Nederlandse werknemers in het buitenland en voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland komen werken. De werkgever kan er overigens ook voor kiezen de daadwer- kelijk gemaakte kosten te vergoeden, maar dat is administratief nogal bewer- kelijk.


Meer informatie over het inkorten van de 30-procentregeling: h.korver@knmt.nl


p zaterdag 8 december vindt in Utrecht voor de vijfde keer


het congres Praktijk Anno Nu plaats. Tijdens dit congres, georganiseerd door KNMT, VvAA en Medisch On- dernemen worden deelnemers in één dag bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen in praktijkvoering in de mondzorg. De editie van 2017 werd door de deelnemers gemiddeld met een 8,1 gewaardeerd. Ook tijdens de lustrumeditie luidt het motto: ‘Alles wat u moet weten om goed voorbereid het nieuwe jaar in te gaan’. Op Praktijk Anno Nu staan 4 P’s centraal: patiënt, praktijkorganisa- tie, personeel en privacy. Tijdens dit


grootste jaarlijkse congres voor prak- tijkhouders krijgen deze praktische tips en handvatten die ze meteen in hun praktijk kunt toepassen


KORTING Deelnemen aan Praktijk Anno Nu kost 345 euro. KNMT-leden krijgen een ledenkorting van 50 euro en be- talen 295 euro,-. Wie zich nog vóór 1 juni aanmeldt krijgt nog eens 50 euro extra vroegboekkorting en betaalt 245 euro. NT


Aanmelden: www.praktijkannonu. nl/aanmelden.


47 NT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64