search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
verklaard klaagster met dit beugeltype eigenlijk niet te kunnen begeleiden. Het RTG gaat er daarom vanuit dat klaag- ster een behandelduur van ongeveer twee jaar is voorgehouden. De bijna drie jaar die de behandeling feitelijk heeft geduurd is in de ogen van het RTG on- wenselijk lang en vanuit een orthodon- tische visie ook niet te volgen. Of klaag- ster door de tandarts is verwezen, zoals hij stelt, of dat klaagster gezegd is dat ze uitbehandeld is, zoals klaagster stelt, is onduidelijk. Omdat ook in het dossier niets over een verwijzing is gevonden, gaat het RTG ervan uit dat geen sprake is geweest van een verwijzing. Dit had echter wel moeten gebeuren nu de tand- arts heeft verklaard dat hij klaagster niet (meer) kon begeleiden en aldus, volgens het RTG, haar niet de tandheelkundige zorg kon bieden die zij nodig had. Uitein- delijk heeft de tandarts klaagster naar alle waarschijnlijkheid nog bijna twee jaar lang behandeld. Ook dat levert een tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen op.


Ook wat de pijnklachten betreft verdient klaagster het voordeel van de twijfel. Ze heeft aangetoond daarvoor onder be- handeling te zijn geweest van een fysio- therapeut. Op zichzelf genomen leveren die pijnklachten niet per se tuchtrech- telijk verwijtbaar handelen op maar, er- van uitgaande dat klaagster die tegen de tandarts heeft geuit, had die hier wel op moeten reageren.


– Beslissing –


Het RTG verklaart de klacht gegrond en legt de tandarts een berisping op. NT


COMMENTAAR Mr. Inge Henkens


‘ Voor specialistische zorg soms lastig een vervanger te vinden’


D


e tandarts in kwestie heeft er gewoon een potje van


DEZE RUBRIEK BEVAT SAMENVATTINGEN VAN UITSPRAKEN VAN DE CENTRALE KLACHTENCOMMISSIE VAN DE KNMT, DE REGIONALE TUCHTCOLLEGES EN HET CENTRAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG EN DE GESCHILLENINSTANTIE MONDZORG. IEDERE SAMENVATTING WORDT VAN COMMENTAAR VOORZIEN DOOR EEN ONAFHANKELIJK DESKUNDIGE .


gemaakt. Dat de orthodontist vertrok naar een andere praktijk en dat de patiënten niet verder konden worden behandeld, heeft de tandarts wel heel erg zijn ei- gen probleem gemaakt. In iede- re groepspraktijk is het tegen- woordig toch een beetje een ko- men en gaan van behandelaars. Meestal is er uiteindelijk wel een vervanger te vinden die de lo- pende behandelingen kan over- nemen, maar door het tekort aan behandelaars in het land is het zeker voor specialistische zorg soms gewoon erg lastig om een geschikte vervanger te vinden. Gelukkig is er meestal met de patiënten wel een regeling te treff en dat de behandeling kan worden overgenomen door een bekwame behandelaar in een andere praktijk. Dit is voor de patiënt niet altijd even handig en gewenst, maar uiteindelijk is het leveren van de juiste zorg het uitgangspunt en belangrij- ker dan kunnen blijven in de praktijk waar je begonnen bent. Doordat de tandarts hier maar gewoon is doorgegaan met een behandeling waar eigenlijk niet voldoende kennis en bekwaam- heid voor was, is het helemaal


misgegaan. Als je dan ook nog eens vrijwel niets opschrijft in je dossier, ligt het natuurlijk voor de hand dat je door het RTG be- rispt wordt. Het is zonde dat er keer op keer in dit soort rubrie- ken en bij juridische lezingen op gehamerd wordt dat het dossier zo belangrijk is en dat het hier dan toch nog fout gaat. Zo moei- lijk is het toch niet om af en toe iets op te schrijven? Zeker als je een moeilijke behandeling gaat doen waarvan je van tevoren niet precies weet wanneer en hoe het gaat eindigen, is het zo belangrijk om een dossier bij te houden. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor mede- behandelaars en jezelf. Wie kan er nu drie jaar lang onthouden waar je precies mee bezig bent in het behandeltraject en wat je iedere keer met de patiënt hebt besproken? En wat als er wel een nieuwe orthodontist was gevon- den? Had deze gewoon helemaal opnieuw moeten beginnen, om- dat er totaal onbekend is wat er tot nu toe gedaan was en nog zou moeten gebeuren?


NT


Inge Henkens is tandarts in Am- sterdam, jurist Gezondheidsrecht en eigenaar van adviesbureau Dentaxa.


59 NT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64