search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
5 PARODONTOLOGIE EN IMPLANTOLOGIE WORDEN BROER EN ZUS P


arodontologie en implanto- logie zullen de komende tien


jaar steeds meer met elkaar ver- weven raken, verwacht Fridus van der Weijden. Kennis uit de paro- dontologie over hoe het tandvlees rondom een implantaat gezond blijft, komt in de implantologie goed van pas. Peri-implantitis voorkomen of ge- nezen is momenteel een hot topic. Ook ligt er voor de parodontolo- gie een rol bij revisie: het repare- ren en corrigeren van schade aan bot of tandvlees als gevolg van een implantaat. De droom van Van der Weijden is dat de afdelingen implantologie en parodontologie op termijn samengaan, want im- planteren doe je uitsluitend in een gezonde mond met nauwelijks of geen tandvleesontstekingen. Hugo De Bruyn denkt dat de diagnostiek


van peri-implantitis meer verfi jnd zal worden, omdat dit ziektebeeld meerdere oorzaken kan hebben. Dit maakt een individueel gerich- te behandeling mogelijk in plaats van een behandeling volgens een protocol. Nicky Beukers op haar beurt ver- wacht meer ontwikkelingen en toepassingen op het gebied van auto-transplantaten. Hierbij wordt een element in de mond verplaatst – ofwel getransplanteerd – naar een meer strategische locatie, bij- voorbeeld om een frontelement te vervangen. Het voordeel ten op- zichte van een regulier implantaat is de aanwezigheid van parodon- taal ligament. “Wie weet kunnen we in de toekomst wel tandkiemen transplanteren die uitgroeien tot nieuwe natuurlijke elementen”, aldus Beukers. NT


Voor onderstaande toekomstverwachting raadpleegde de redactie van het NT:


• Professor dr. Frank Abbas, hoogleraar Parodontologie aan het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het UMC Groningen.


• Drs. Nicky Beukers, parodontoloog en promovenda op de afdeling parodontologie van ACTA.


• Professor dr. Hugo De Bruyn, parodontoloog en hoofd afdeling Tand- heelkunde, Radboudumc, Nijmegen.


• Professor dr. Bruno Loos, hoogleraar Parodontologie aan ACTA.


• Dr. Martijn Rosema, onderzoeker op de afdeling Parodontologie van ACTA.


• Professor dr. Fridus van der Weijden, bijzonder hoogleraar Parodontologie aan ACTA.


27 NT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64