search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
                “Nadat we hebben geïnventariseerd wat we allemaal gaan doen tijdens een pro- ject, maken we een planning. In dit sta- dium werken we al nauw samen met de omgeving – dat zijn alle partijen die ge- bruikmaken van een weg, of van een brug, of daar in de omgeving werken of wonen. Aangevuld uiteraard met ver- schillende overheden. Mooi voorbeeld zijn de werkzaamheden in het najaar van de Galecopperbrug op de A12 bij Utrecht. Eerst hebben we een campag- ne gestart met als doel mensen bewust te maken van het feit dat de brug na de zomervakantie een paar weken niet ge- bruikt kan worden. Uiteraard in overleg met de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht, met het bedrijfsleven. Dus we hebben mensen zo goed mogelijk voor-


bereid op wat er gaat gebeuren en op de consequenties die het gevolg zijn van de werkzaamheden. Daar hoort bij de gebruikers van de brug bewustma- ken van alternatieve routes, want tijdens de werkzaamheden moet de regio na- tuurlijk wel bereikbaar blijven. Een an- der voorbeeld is de grote onderhouds- opgave van de Velsertunnel in de A22 een aantal jaren geleden. De tunnel was negen maanden dicht. Dat is heel goed gegaan, omdat we vooraf ook goed overleg hebben gevoerd met alle be- trokken partijen. Bij de oplevering van de tunnel hebben we alle omwonenden uitgenodigd te komen kijken hoe het was geworden. We hebben toen veel complimenten gekregen voor hoe wij – Rijkswaterstaat en aannemerscombina- tie–de werkzaamheden hebben uitge- voerd. Deze aanpak leidde namelijk tot minder hinder voor de omgeving”.


       “Het is een prachtorganisatie. We heb- ben afgelopen mei onze 221e verjaar- dag gevierd, Dat we zolang bestaan duidt erop dat we altijd in staat zijn ge- weest ons aan te passen aan verande- rende omstandigheden. Dat is een enor- me kracht. Vanwege deze kracht zie ik de komende veranderingen met veel vertrouwen tegemoet.”


K O K O S M A T E R I


A A L


T & F BV


Provincialeweg 111 4909 AG Oosteind


Tel: 0162-45 55 15 E-mail: t-f@t-f.nl Internet: www.t-f.nl


PRODUCTEN VOOR GWW- EN GROENSECTOR


ipv Delft


Kokos-oeverrollen Leverbaar met of zonder waterplanten.


Ø 20 cm, Ø 30 cm, Ø 40 cm, Ø 50 cm. Lengte 3 mtr.


Kokos-rollen Kokos-matten


Kokosmatten versterkt met een kokosweefsel.


Matten kunnen voorzien worden van: graszaad of waterplanten.


Rolafmetingen: 25 x 2 mtr. BioMat


Kokos-weefsels Leverbaar in diverse gewichten en openingen. Leverbaar: 400 gr/m², 700 gr/m² en 900 gr/m².


Kokos-weefsels Onze kokosmaterialen zijn onder ISO 9001 gecertificeerd. Nr.5 - 2019 OTAR O Nr.5 - 2019TAR 9 ipv Delft creatieve ingenieurs


varianten- en kostenstudies | analyses | visualisaties ontwerpprojecten | design & construct | engineering RAW-bestekken | bestekstekeningen | projectmanagement


bel voor meer informatie ir Gerhard Nijenhuis: 015 750 25 75


ontwerpt engineert realiseert


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48