search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
NLCS sinds 2014 Toen Sabine in 2013 bij Windesheim startte, had de NLCS daar nog geen in- trede gedaan. “Ik vond dat echt een te- kortkoming”, blikt ze terug. “Want tij- dens stages moesten onze studenten soms al wél conform de NLCS tekenen, de vraag vanuit het bedrijfsleven begon toen toe te nemen. Korte tijd later heb- ben we daarom de NLCS ingevoerd in ons lesaanbod, net als de InfraCAD- software.”


Achter de tekentafel Als iemand de voordelen van de NLCS kan inschatten, is het Sabine wel. Tij- dens haar studie Bouwkunde in de jaren negentig stond ze immers nog aan de klassieke tekentafel. “Ieder symbool, ie- dere lijn, ieder object moest je opnieuw tekenen. De stap naar AutoCAD was toen al enorm, maar nu werken we nóg efficiënter. Wat je tekent, heeft inhoud en waarde. Een lijn is geen lijn meer, maar een object met daarachter een schat aan data. Er staat een uitgebreide NLCS-bibliotheek klaar voor de studen- ten, ze beginnen hun tekening niet meer vanaf nul. Daar plukken ze later gega- randeerd de vruchten van.”


Dezelfde taal Volgens Sabine heeft de NLCS twee be- langrijke voordelen: communicatie en efficiëntie. “We spreken allemaal dezelf- de taal, waardoor we ongelooflijk veel makkelijker met elkaar communiceren. We hoeven niet meer te zoeken om te- keningen te doorgronden; de structuur is in één oogopslag duidelijk. We kun- nen elkaar dus nauwelijks meer ver-


keerd begrijpen. Bovendien is het te- kenwerk een stuk sneller klaar dan vroeger. Neem het aanmaken van een legenda: in mijn eigen verleden zag ik tekenaars legenda’s tekenen van hon- derden items. En de volgende tekening weer opnieuw. Nu is het met één druk op de knop geregeld.”


Waardevolle kennis


Studenten die op stage gaan met een rugzak vol NLCS-bagage, ondervin- den direct de voordelen. Sabine: “Ze komen bij hun stagebedrijf vrijwel altijd de NLCS tegen. Vaak werkt het bedrijf in kwestie zelfs ook met InfraCAD. In dat geval zijn onze studenten helemaal spekkoper; bedrijven vinden het heel fijn en handig dat hun stagiair al bekend is met het programma. Sterker nog: vaak kunnen onze studenten hun kennis zelfs gebruiken om de collega’s van het sta- gebedrijf dingen te leren.”


BIM-verbinding


In de lessen op Windesheim gaat het ook over BIM. Sabine: “De NLCS is een BIM level-1 standaard. Stel: je hebt een locatietekening die je naar het ingeni- eursbureau stuurt dat jouw ontwerp ge- bruikt om de zogenaamde leeflaag te tekenen. Men ziet dan heel gemakkelijk welke onderliggende lagen er zijn, waar er bijvoorbeeld riolering in de grond ligt, kabels en leidingen, enzovoorts, inclu- sief de bijbehorende eigenschappen. Dankzij al die opgeslagen informatie kun je tekeningen vanuit verschillende disci- plines naadloos over elkaar leggen. Je ziet dus meteen of er geen clashes ont- staan.”


Sabine Bodingius geeft uitleg aan studenten Civiele Techniek


NLCS spreekt voor zich Sabine verwacht dat de NLCS dé teken- standaard wordt voor de toekomst. “Of ik wel eens terugverlang naar de oude situatie? Bepaald niet! Terug naar de tijd van vóór de NLCS zou betekenen dat je al die mooie voordelen overboord gooit. Waarom zou je dat willen? Ik begrijp best dat sommige bedrijven gehecht zijn aan hun eigen standaard. Maar die hoeft in de meeste gevallen niet eens zo veel af te wijken van wat de NLCS voorschrijft. Bovendien kun je je biblio- theek aanpassen, uitbreiden en toepas- sen volgens je eigen voorkeuren. De stap om conform de NLCS te gaan wer- ken, kan een drempel zijn, maar neem van mij aan: in de praktijk valt het reuze mee. Eigenlijk spreekt de NLCS vanaf het begin voor zich.”


NLCS De NLCS (Nederlandse CAD-Standaard) is een uniforme tekenstandaard voor de grond-, weg- en waterbouw. De informatie in een NLCS-tekening is eenduidig, com- pleet én helder gestructureerd. Daardoor kunnen tekeningen eenvoudig uitgewisseld worden, is de kans op fouten kleiner en kan de hele GWW-keten besparen op kosten. De NLCS is een BIM level 1-standaard en wordt beheerd door het BIM Loket.


Windesheim Windesheim is een kennisinstelling voor hoger onderwijs, onderzoek en onderne- men. Met ruim 22.000 studenten, duizen- den cursisten en 2.000 medewerkers is Windesheim één van de grotere hbo-instel- lingen in Nederland. Windesheim is geves- tigd in Zwolle en Almere; de meeste oplei- dingen en cursussen in Zwolle vinden plaats op de Campus, vlakbij het treinsta- tion van Zwolle. In Almere zit Windesheim op meerdere locaties in het stadscentrum. Daarnaast biedt Windesheim onderwijs aan op diverse locaties in Utrecht en Amsterdam.


www.infracad.nl


Meer informatie: Nr.5 - 2019 OTAR


O Nr.5 - 2019TAR 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48