search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
randliggers, zodat de horizontale lijnen dominant zijn. Schaduwgroeven in de randelementen zorgen voor een beeld dat subtiel verandert met de stand van de zon. De taluds langs de autoweg zijn ter hoogte van de kunstwerken bekleed met schanskorven vol lichtbruine breuk- steen.


Specials en spoorbrug


Naast bovengenoemde vier typen kunstwerken, is er ook een aantal spe- cials ontworpen voor locaties die qua functie en karakter sterk afwijken van de rest en daarom een specifieke aanpak vereisten. Zo ontwierp ipv Delft voor het spoor van het Miljoenenlijntje bij Kerk- rade een spoorbrug, ecoduct en voet- gangersbrug ineen. Dit kunstwerk heeft een hekwerk van geperforeerde staal- plaat dat aan de ene zijde lokale flora en fauna uitbeeldt en aan de andere zijde spoor en mijnbouw. Geïntegreerde led- verlichting zorgt ervoor dat deze beelte- nissen ook ’s avonds zichtbaar zijn. An- dere specials zijn het startpunt van de BPL bij de Aansluiting Nuth en de krui- sing van de Geleenbeek. Ter hoogte van de Brunssummerheide verrees een vijf- tig meter breed ecoduct.


De speciaal voor de Buitenring ontwor- pen geluidsschermen bestaan uit een stalen frame met daartussen glazen en betonnen panelen voorzien van een streeppatroon. Bij Brunssum is het gla- zen geluidsscherm toegepast met een luifel, op andere locaties doet het dienst als stikstof- of stoomscherm.


DE KUNSTWERKEN ZIJN INGEDEELD


IN EEN AANTAL VORMFAMILIES, ELK MET EIGEN KENMERKEN


Klik hier voor de projectvideo. Uitdaging


Op de vraag of hij trots is op dit project antwoordt Spierings: “Ik ben vooral trots op de eenheid die we hebben weten te creëren. Het is een herkenbaar ontwerp op een lange route. En we slaagden erin constante kwaliteit aan te houden. Je krijgt bij zo’n grootschalig project na- tuurlijk te maken met voortschrijdend in- zicht, maar de beeldkwaliteit moet je wel behouden. In de uitvoering zijn er gaan- deweg aanpassingen gedaan, maar dat is niet ten koste van het beeld gegaan. De leukste uitdaging was het samenwer- ken in een groot team, niet alleen met externen, maar ook intern. Ik denk dat er zeker acht ontwerpers van ipv Delft aan de BPL gewerkt hebben. Tijdens de piek wel vijf of zes tegelijkertijd. Dat geeft een heel andere dynamiek dan wanneer je in je eentje aan een project werkt.”


Rollen


Initiatiefnemer van de BPL is de Pro- vincie Limburg, die bij dit project nauw samenwerkte met de regio Parkstad Limburg, de Parkstad-gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Land- graaf, Nuth en Onderbanken en de ge- meente Schinnen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Aansluiting Nuth. Deze aansluiting vormt het sluit- stuk van de route en is naar verwach- ting eind oktober gereed. Chris Spie- rings over zijn rol in het project: “Ik ben als ontwerper begonnen en werd ver- volgens projectarchitect. Dat betekent vooral dat ik alles van alle kunstwerken en schermen moest weten. Als er zich ergens in het ontwerpproces een pro- bleem aandiende, was het aan mij daar een slimme oplossing voor te beden- ken. Samen met het ontwerpteam en de uitvoerende partijen uiteraard. Ver- der richtte ik me met name op het be- waken van de kwaliteit. Zeker gezien het feit dat het project is aanbesteed op prijs, vind ik dat het goed gelukt is de gewenste hoogwaardige kwaliteit te re- aliseren.”


Beelden: ipv Delft Meer informatie:


www.buitenring.nl www.ipvdelft.nl


Nr.5 - 2019 OTAR O Nr.5 - 2019TAR 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48