search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
werkniveau in orde is, leer je de tech- niek wel bij ons in het bedrijf. We willen graag een kweekvijver zijn.”


Siers Groep heeft een zelfstandige deta- cheringspoot, ViaSiers. Twee recruiters zorgen voor het invullen van de vacatu- res, maar ze zoeken ook naar interes- sante zij-instromers. “Dan gaat het niet om een specifieke functie, maar om een profiel”, vertelt Tulp. “We zoeken naar mensen die goed overweg kunnen met computers, handig zijn met planning en organisatie en een goede discipline hebben.”


Frisse blik


De gemiddelde leeftijd van de zij-instro- mers is ongeveer 25 jaar en het is een diverse club: drie ‘gamers’ van de oplei- ding Creative Media & Game Technolo- gy, maar ook iemand met een opleiding tot gymleraar en medewerkers die inter- nationale handel hebben gestudeerd. Voor hen is het lastig om werk in de re- gio te vinden – veel werkgevers zitten in het westen van het land.


De zij-instromers zijn wat Tulp betreft meer dan alleen extra handjes. “Voor de gamers is werken met animaties, 3D en augmented reality de normaalste zaak van de wereld. Wij denken in onze sec- tor eigenlijk standaard nog in 2D. We


zijn een productiebedrijf, dus het is las- tig om veel capaciteit vrij te maken voor innovatie. Dankzij deze zij-instromers kunnen we toch veranderingen in gang zetten. Ze zijn voor ons ook echt ‘game- changers’.”


Leerwerktraject


Geschikte kandidaten gaan een leer- werktraject in van zes weken. Tel- kens draaien ze ongeveer twee weken mee op een afdeling, waar een erva- ren kracht ze als mentor onder de hoe- de neemt. “Je wisselt telkens van plek, zodat we samen kunnen kijken waar iemand het beste tot zijn recht komt. Daarna ga je de productie in en ontwik- kel je je verder.”


“Het


INTERVIEW MAX FALTER


ZIJ-INSTROMER-KANDIDAAT TV PROGRAMMA


Het gaat goed met Max Falter (24). De zij-instromer deed dit voorjaar mee met het zesdelige RTL-programma ‘Je gaat het maken’. Hierin mocht hij ontdekken of de bouw iets voor hem was. Siers no- digde hem uit om een dag mee te lopen. Dat beviel van beide kanten zo goed, dat Falter via SPG Infratechniek Nederland, dochterstichting van GOA Leidingtech- niek, bij Siers geplaatst is met een twee- jarig BBL-opleidingscontract. Falter is in april ook direct gestart met de BBL-oplei- ding monteur laagspanningsdistributie via GOA Leidingtechiek bij het ROC van Amsterdam.


is een geweldige ervaring ge- weest”, vertelt Falter. “Het werk bleek precies te zijn wat ik wilde.” Dat hij op deze manier aan zijn carrière in de bouw zou beginnen, had hij nooit kunnen be- denken. Familie zag de oproep voorbij- komen en tipte Max, die zich aanmeld- de. “Twee weken later werd ik gebeld. Of ik op sollicitatiegesprek wilde komen. Daarna was ik één van de kandidaten in het programma.” Zelf kijkt Falter ei- genlijk nooit televisie, maar de impact daarvan bevalt hem wel. “Ik word her- kend in de bouw- en infrawereld ja”, lacht hij. “Het mooiste was nog toen ik mee mocht naar een voetbalwedstrijd. Daar waren allemaal mensen van Siers. Ik stelde mij keurig voor aan iedereen, maar ze wisten allemaal al wie ik was!”


Onderwijs


Falter werkt vier dagen in de week en gaat één dag naar school. De BBL-op- leiding volgt hij in Nieuwegein via GOA Leidingtechniek. Zij faciliteren de com- binatie van leren en werken (BBL) in de ondergrondse infratechniek. GOA heeft in Nederland vijf opleidingsloca- ties, waar in totaal zo’n 250 leerlingen zich bekwamen aangaande hun loop- baan in de ondergrondse infratechniek, een apart onderdeel van de bouwsector. Max Falter is hier één van de vele zij-in- stromers.


40 Nr.5 - 2019 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48