search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
een sleufloze werkwijze is dat heel be- langrijk, omdat je continu in besloten ruimtes werkt.” Potentiële risico’s zijn onder meer verstikking, elektrocutie en verdrinking. “Het is niet fijn als er na een hevige regenbui een Olympisch zwem- bad aan water aankomt als je tien me- ter onder de grond aan het werk bent.” “Om het gevaar van plotselinge vloed- golven na hevige regenval af te wenden, schreef de gemeente voor dat er een extra put in het riool moest komen met een schuif”, aldus Karel Jacobs, pro- jectleider namens de gemeente. “Die schuif is dicht als er mensen aan het werk zijn.”


Het waterniveau achter de schuif wordt gemeten, als er druk ontstaat gaat een alarm af en moeten de werkers uit voor- zorg meteen het riool uit. De aannemer wil het zover niet laten komen. Hij volgt de weersvoorspelling op de voet. “Als er een piek in neerslag wordt verwacht met onweersbuien, dan starten we niet met de werkzaamheden. Dat is nu een keer of vijf gebeurd.”


In verband met een snelle ontruiming mogen er in het riool niet meer dan zes personen tegelijk aan het werk zijn. “We doen ook continu gasmetingen, zowel met externe meters als persoonlijke me-


VEILIGHEID ESSENTIEEL; JE WERKT CONTINU IN BESLOTEN RUIMTES.


ters. Tijdens het werk in het riool staan de deksels altijd open om te zorgen voor ventilatie.”


Erkenning


“De mensen die hier werken, doen dat gepassioneerd. Ze zijn trots op deze re- novatiewerkzaamheden. Het liefst zou- den ze nog gezamenlijk hun verjaardag in het moerriool vieren.” Die trots heeft mede te maken met het winnen in 2018 van de NSTT No-Dig Award voor het project dat het beste bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van sleufloze tech- nieken. Ook de publieksprijs werd ge- wonnen.


De jury waardeerde onder meer dat ver- schillende inspectietechnieken zijn ge- bruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen: visuele inspectie, la- serscan, grondradar en MAC-testen. En daarna een combinatie van renovatie- technieken voor maatwerk: spuitbeton, injectietechnieken en schaaldelen van polymeerbeton.


Andere pluspunten waren de aandacht voor de veiligheid van het personeel en het beperken van de overlast. Ook is veelvuldig aandacht gegeven aan dit project in binnen- en buitenlandse me- dia en op congressen, zo signaleerde de jury. De combinatie hoopt nu met de ge- meente Arnhem ook de Goldener Kanal- deckel binnen te slepen, de Duitse ‘Os- car’ voor de rioleringsbranche.


Dronetest


Ondertussen zit de gemeente bepaald niet stil. Arnhem overweegt het ver- nieuwde rioolstelsel in de toekomst te inspecteren met speciale drones. In juli was er een eerste proef in het moerriool met een drone van een Zwitsers bedrijf. Laurentzen: “We zijn hier heel erg in ge- interesseerd. Inspecties kun je met dro- nes sneller en veiliger uitvoeren.”


Gouden wát? Om Arnhemmers meer bij het project te betrekken, bedacht de gemeente het Gouden Drollenproject. Op verschil- lende plekken werden in januari ‘gou- den drollen’ verstopt, waarna via soci- al media hints werden gegeven over de vindplek. Het ontketende een soort Po- kemonrace met enthousiaste zoekers, aldus Laurentzen. “Het was een enorm succes.”


Als beloning mochten de vinders met hun dierbaren ondergronds afdalen om de werkzaamheden met eigen ogen te bekijken. De actie leidde tot veel publi- citeit in de media, waaronder ook aan- dacht op televisie. Meer acties zijn in aantocht. “We willen het publiek ook gaan oproepen om putdeksels te ont- werpen. Het mooiste ontwerp gaan we dan uitvoeren en plaatsen.”


BIJ SLEUFLOOS WERKEN IS AANDACHT VOOR


Meer informatie:


www.kumpen.be www.vanderven.nl


of google op #nachtgracht Nr.5 - 2019 OTAR


O Nr.5 - 2019TAR 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48