search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
NSTT No-Dig Event 2019: Samenwerken aan de energietransitie


Op 9 en 10 oktober 2019 organiseert de NSTT (Nederlandse Vereniging voor Sleufl oze Technieken en Toepassingen) voor de 6de


keer haar No-Dig Event.


Plaats van actie is Het Hart van Holland in Nijkerk. Als vereniging stelt de NSTT zich ten doel om kennis over en toepas- sing van sleufl oze technieken te vergro- ten in Nederland en België (samenwer- king met Ie-net) door het organiseren van studiemiddagen, deelname aan discussiebijeenkomsten en het opstellen en uitgeven van studies met betrek- king tot het vakgebied in relatie tot de ondergrondse infrastructuur, alsmede de jaarlijkse uitreiking van de NSTT No-Dig Award en de NSTT Publieksprijs. Als kers


op de taart organiseert de NSTT elke 2 jaar het No-Dig Event. Een ontmoe- tingsmoment voor leden en niet-leden om nieuwe ontwikkelingen te ervaren, kennis te delen en op grote schaal te netwerken in deze groeiende interna- tionale high-tech ambiance.


De formule, waarbij beursvloer, inloop- theaters en demonstraties op het gebied van de specialistische sleufl oze technie- ken geïntegreerd worden aangeboden, heeft zich in de afgelopen jaren bewezen en geleid tot een groeiend aantal expo- santen en bezoekers. Voor het No-Dig Event 2019 is er daarom een extra hal toegevoegd. De inlooptheaters zijn nu


geïntegreerd in de ruimer opgezette beursvloer. Daarnaast is er een opdracht- geversplein in ontwikkeling, waar thema’s als samenwerken in de keten en de energietransitie ruime aandacht zullen krijgen. Ook het aanbod van demonstraties op het buitenterrein groeit, met zelfs een mogelijkheid om onder deskundige leiding een echte boring te realiseren. De ontwikkelingen met betrekking tot de sleufl oze technie- ken zitten in de lift, zowel qua aanbod, noviteiten en de toepassingen, maar moeten blijvend worden gepromoot met het oog op de toekomstige activi- teiten in de boven- en ondergrondse infrastructuur.


9 & 10 oktober 2019


Samen sleufl oos werken Hart van Holland, Nijkerk • www.no-dig-event.nl


Bent u actief in het beheer, aanleg en onderhoud van ondergrondse infra of onder- grondse openbare ruimte? Dan is het NSTT No-Dig Event onmisbaar voor u.


Beurs • Kennistheaters • Live demonstraties • Uitreiking NSTT No-Dig Award en NSTT Publieksprijs • Netwerken met 1500 professionals


Exposanten: Leidingrenovatie bv


Media- partners:


Registreer voor gratis toegang www.no-dig-event.nl


Energie- transitie no dig!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48