search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN Maxime Verhagen


NIET ZICHTBAAR, WEL BELANGRIJK Als je een ommetje maakt door de buurt sta je er zelden bij stil, maar on- der onze stoepen en straten ligt een spaghetti aan kabels, leidingen, pij- pen en buizen. 1,7 miljoen kilometer in totaal. En daar blijft het niet bij. De komende jaren moeten veel netwerken fl ink worden uitgebreid. Riolen moeten worden verbreed om de extra regenval, gevolg van het verande- rende klimaat, op te kunnen vangen. Elektriciteitskabels moeten worden verzwaard om de overgang naar all-electric huishoudens mogelijk te ma- ken. En wat te denken van de aanleg van een nieuw 5G-netwerk. Hier- voor alleen is 160.000 kilometer extra glasvezelkabel nodig. Onmisbaar voor nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s.


De vraag die we moeten stellen is hoe we deze enorme opgaaf met zo min mogelijk overlast uit kunnen voeren. Want dat hier nog veel winst te halen is, is wel duidelijk. In 6 procent van de graafklussen ontstaat scha- de en het aantal stijgt nog steeds.


De kosten van graafschade bedroeg vorig jaar 34,5 miljoen euro! Dan heb ik het nog niet over de economische gevolgschade die kan ontstaan. Denk aan de omleiding en dus de vertragingen die het gevolg zijn van een opgebroken weg, bedrijfsprocessen die stilvallen als een telecomka- bel kapot gaat. Of het verlies aan aanloop en omzet voor een winkelier als zijn klanten een andere route nemen omdat de stoep openligt.


Graafschade kost niet alleen geld en ergernis, maar is letterlijk levensge- vaarlijk. De risico’s die ontstaan voor de mensen met de schep in de hand of op de graafmachine zijn enorm. Er is weinig verbeeldingskracht nodig om je de gevaren in te denken die mensen lopen bij een stuk getrokken gasleiding of een hoogspanningskabel die wordt geraakt.


Het is dus niet voor niets dat de grondroerders zich hebben gecommit- teerd om het aantal vermijdbare graafschades terug te brengen tot nul. Ik ben ervan overtuigd dat dit doel binnen handbereik is. Het is met re- den dat we in de sector spreken over vermijdbare schades. Maar als ke- ten moeten we dit samen oppakken. Opdrachtgevers, netwerkbeheer- ders en grondroerders dragen immers samen de verantwoordelijkheid om de schade tot een minimum te beperken. Heb al vroeg in het bouwpro- ces aandacht voor de ondergrond. Veel vroeger dan nu vaak het geval is. Deze aandacht begint op de tekentafel en eindigt pas op het moment dat de sleuf weer wordt dichtgegooid. Dat is een stuk veiliger en scheelt geld en chagrijn.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Nr.5 - 2019 OTAR O Nr.5 - 2019TAR 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48