search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ADVERTORIAL


Nú is de tijd voor jouw postacademische ontwikkeling


De Nederlandse economie groeit nog steeds en dat zien we ook in de infrasector. Door de toe- genomen vraag naar nieuwbouwwoningen is er behoefte aan de aanleg van toegangswe- gen naar deze nieuwe woonwijken. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat extra geld uitgetrokken voor de renovatie van bruggen, wegen, viaduc- ten en tunnels. Hierdoor is grote behoefte aan gekwalifi ceerd technisch personeel. Tijd om je- zelf te ontwikkelen en door te groeien!


Ontwikkel je verder, juist nu


De huidige krapte op de arbeidsmarkt kan juist een kans zijn voor jou als technisch professional. Voor elke technische op- gave of innovatie zijn vakbekwame ingenieurs nodig; experts die de laatste ontwikkelingen op de voet volgen, de samen- werking aangaan met andere disciplines in de markt en con- tinu op zoek zijn naar de volgende stap. Ook voor zichzelf. Dit is dus hét moment om jezelf te ontwikkelen op zowel vakin- houdelijk als persoonlijk vlak en je zo te onderscheiden van de rest.


Onderscheid jezelf als werkgever Onderscheidend zijn geldt ook voor werkgevers. Organisaties met goede arbeidsvoorwaarden, die investeren in hun mensen en actief beleid voeren in ontwikkelprogramma’s hebben vaak een streepje voor. Profi leer je organisatie daarom met interne


opleidingstrajecten of bied jouw mensen persoonlijke ontwik- kelplannen. Zo trek je gemakkelijker nieuwe krachten aan. Bo- vendien kun je door je eigen mensen te trainen op essentiële functies een deel van de krapte zelf oplossen.


Wetenschappelijke kennis praktisch vertaald Bij PAO Techniek en Management helpen we je graag met jouw opleidingsambities met een ruim aanbod aan postaca- demische cursussen, opleidingen en masterclasses op het gebied van techniek en management. Hiervoor werken we samen met ruim 1.000 specialisten uit de sector, die werk- zaam zijn op het snijvlak van wetenschap en praktijk. Nieuwe technieken, innovaties en wetenschappelijke kennis worden vertaald in onafhankelijke cursussen. “We geven onderwijs in de volle breedte van de techniek met vooraanstaande ken- nispartners in alle vakgebieden.”, aldus programmadirecteur Erik de Bruine.


Veel opleidingsmogelijkheden gericht op jouw behoefte


Ons aanbod op het gebied van infrastructuur is zeer uitge- breid, met cursussen als risicomanagement, life cycle costing, omgevingsmanagement, duurzaam gww of DuboCalc. Wil je werken aan jouw leiderschapskwaliteiten of de persoonlijke effectiviteit van jouw mensen verbeteren? Kies dan voor een cursus op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Neem eens een kijkje op onze website en ontdek wat PAOTM voor jou of jouw organisatie kan betekenen. We staan je graag ook persoonlijk te woord via info@paotm.nl of 015 – 278 46 18.


Meer informatie: www.paotm.nl


24 Nr.5 - 2019 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48