search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
 elektramonteurs  BIM modelleur,    60.000 nieuwe medewerkers


De bouw- en infrasector groeit en heeft de komende 5 jaar 60.000 nieuwe mensen nodig. Bouwend Nederland startte daarom twee jaar geleden al met het meerjarenprogramma in- stroom. De campagne ‘Je gaat het maken in de bouw & infra’, met bijbehorende TV serie en online-acties, moet zowel denkers als doeners interesseren voor de sector.


D


e nood is hoog doordat veel bouwers met pensioen gaan, terwijl er een grote bouwop- gave ligt. Er moeten 1 miljoen wonin- gen bijkomen en Nederland wil 7,5 mil- joen huizen verduurzamen. Tegelijkertijd is vervanging en renovatie van de infra-


38 Nr.5 - 2019 OTAR


structuur noodzakelijk. Zowel op kor- te als op lange termijn zijn bekwame mensen nodig. Waar moeten deze nieu- we mensen vandaan komen? Om het tekort te lijf te gaan, richt Bouwend Nederland zich op verschillende doel- groepen.


Jongeren inspireren en motiveren Eén van de doelgroepen waar Bouwend Nederland zich op richt zijn jongeren tussen de 12-18 jaar. Zo zijn er diver- se projecten om hen enthousiast te ma- ken voor een opleiding in bouw en in- fra. Hiervoor worden diverse kanalen en middelen ingezet, zoals vloggers, You- tube, social media, en de website je- gaathetmaken.nl. Maar er zijn ook wed- strijden op scholen en projecten gericht op decanen.


Zij-instromers Daarnaast vormen zij-instromers een belangrijke doelgroep om dit gat vullen. Samen met RTL 4 startte Bouwend Ne- derland daarom het televisieprogram- ma ‘Je Gaat Het Maken’. Hierin ontdek- ken zes kandidaten, die altijd werkzaam


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48