search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
“ER ZIJN ZOVEEL MOGELIJKHEDEN OM


DOOR TE GROEIEN EN DIE KANS WIL IK MET BEIDE HANDEN AANPAKKEN.”


Praktijk


De overige vier dagen werkt Max Fal- ter bij Siers. Dit bedrijf heeft ongeveer 1.200 man personeel en zo’n 30 BBL- leerlingen. Het werkgebied is in Midden- Nederland: van Rotterdam tot aan En- schede en van Nijmegen tot aan Almere. Zij werken met alle regionale nutsbedrij- ven. De vraag naar vakbekwaam per- soneel is momenteel erg groot. De ko- mende jaren gaat een grote groep oudgedienden, vooral in de elektrotech- niek, met pensioen. Daarnaast kunnen ze uitvoerders, werkverantwoordelijken, engineers, tekenaars, landmeters en voorbereiders gebruiken. “De zij-instro- mers zijn daarom van harte welkom in de branche”, zegt Dirk Jan Bronkhorst Coördinator Leerlingen bij Siers. “We kunnen ze opleiden vanaf de basis en


dan kunnen ze zo het vak in. Max gaf aan dat hij verder wilde in deze bran- che. Hij wilde graag bij ons aan de slag, omdat hij hier een goede ervaring had opgedaan. Dat was van onze kant het- zelfde. Hij is handig, leergierig en heeft veel interesse in het vak. Wij willen hem graag een kans geven. We zijn daarom meteen om de tafel met hem gaan zit- ten en hebben hem onder contract ge- nomen via GOA.”


Volgende stap


De ervaringen van Falter bij Siers tot nu toe zijn louter positief. “Het is van oor- sprong een familiebedrijf en dat merk je aan alles. Dat werkt motiverend. Ze bellen als ik bijvoorbeeld een toets heb gehad om te vragen hoe het ging.” Fal- ter moet onderaan beginnen, maar is


gemotiveerd om te groeien in het on- dergrondse infravak. De schep is on- dertussen zijn beste vriend geworden. “En het koffieapparaat ook”, lacht hij. Na de LS-opleiding kan hij ervoor kie- zen om via GOA verder werkend te le- ren en aansluitend de BBL Monteursop- leiding Gas, Water en Warmte te doen; een richting die hem wel aanspreekt. Hij is al goed van start gegaan met leren: zijn eerste cijfer was een 9,5. Hij hoopt in tien maanden klaar te zijn met de op- leiding. “Er zijn zoveel mogelijkheden om door te groeien en die kans wil ik met beide handen aanpakken.”


Meer informatie:


www.jegaathetmaken.nl www.bouwendnederland.nl/instroom


Nr.5 - 2019 OTAR O Nr.5 - 2019TAR 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48