search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastructuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabeheerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 5-2019, jaargang 100 Verschijnt 7x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep


Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en waterbouw), Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia Amstelwijckweg 15, 3316 BB Dordrecht,


Henk van der Brugge,


tel. 0184-481041, info@acquimedia.nl Hoofdredactie


Jos van Maarschalkerweerd Eindredactie


Dietske van der Brugge Redactie


Edith Andriesse, Richard Mooyman, Wink Sabée, Jos van Maarschalkerweerd, Wilma Schreiber.


Advies en begeleiding


leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk, Rob van der Plaat, Jos Peltenburg.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws,


evenementen, noviteiten en reacties kunt u mailen naar redactie@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Dock35Marketing,


Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere


mediavormen (bijv. tijdschrift, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


www.otar.nl Bladmanagement


T 0184-481042 Info@otar.nl


Traffi c AcquiMedia


Fabiënne Leenart T 0184-481044


fabienne@acquimedia.nl


Jos van Maarschalkerweerd Hoofdredacteur OTAR jos.van.maarschalkerweerd@otar.nl


AcquiMedia is uitgever van: Nr.5 - 2019 OTAR O Nr.5 - 2019TAR 3


Vakbekwaam personeel


In OTAR nummer 6 van 2018 heeft u kunnen lezen over de forse bouwopgave voor de BV Nederland. Verouderde infrastructuur, uitgesteld onderhoud, de energietransitie en het verduurzamen van ons woningbestand vormen een enorme hoeveelheid werk voor de komende 20-30 jaar. Daarbovenop speelt nog de toenemende automatisering, de digitalisering en de circulariteit. Aan de andere kant heeft heel Nederland te maken met de vergrijzing. Kortom, een enorme uitdaging, die roept om nieuwe technieken en andere verhoudingen in de bouw.


en advertentieverkoop AcquiMedia Wim Boer


In het interview met de DG van Rijkswaterstaat, mw. Michèle Blom, leest u hoe zij met deze uitdaging denkt om te gaan. Een ander en zeker niet minder belangrijk probleem als gevolg van de bouwopgave is de grote behoefte aan vakbekwaam personeel. Nu al is er een tekort in de bouw en de verwachting is dat er de komende 5 jaar tenminste 100.000 vacatures bijkomen. Een potentieel risico voor omzetvergroting, productiviteit en groei. Voor de redactie van OTAR reden om dit onderwerp centraal te stellen in dit nummer. We laten belangrijke brancheorganisaties zoals Bouwend Nederland en Techniek Nederland hun licht schijnen op de krappe arbeidsmarkt. Bouwend Nederland komt met een aantal praktijkvoorbeelden hoe arbeidsmarktkrapte stimuleert tot een andere aanpak. Een bevlogen Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland gaat in op issues als imago, sociale innovatie en fl uïde banen. Daarnaast de wetenschappelijke analyse van professor Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. Hij komt met 10 maatregelen om tot een evenwichtige arbeidsmarktsituatie te komen. Ik hoop dat OTAR hiermee een steentje kan bijdragen aan het zeer serieuze vraagstuk van de krappe arbeidsmarkt.


Ik wens u weer zeer veel leesplezier toe.


redactioneel


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48