search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
       


‘Studenten  nooit  vanaf nul’


Soms vallen eerstejaars BIM-studenten steil achterover van een goede, geavanceerde ontwerptekening. Sabine Bodingius geniet dan stiekem een beetje. Tegelijk is zij het die voor verlichting zorgt als het ze écht begint te duizelen. De voornaamste reddings- boeien: de NLCS en het tekenprogramma InfraCAD.


S


oms vallen eerstejaars BIM-stu- denten steil achterover van een goede, geavanceerde ontwerp- tekening. Sabine Bodingius geniet dan stiekem een beetje. Tegelijk is zij het die voor verlichting zorgt als het ze écht be- gint te duizelen. De voornaamste red- dingsboeien: de NLCS en het tekenpro- gramma InfraCAD.


Sabine is sinds 2013 (BIM-)docent aan Hogeschool Windesheim. In het eerste leerjaar maken haar studenten kennis met AutoCAD, waarin ze de basisbe- ginselen van het vak leren. Daarna volgt een gastcollege over de NLCS. “Daar- voor nodigen we altijd iemand van CAD Accent uit”, vertelt Sabine. “Die laat zien hoe je een tekening conform de NLCS maakt. Hij maakt daarbij gebruik van In- fraCAD, de software die we in onze les- sen gebruiken.”


Eén druk op de knop


“Ineens zien ze hoe gemakkelijk het is om conform de NLCS een goede, over- zichtelijke en eenduidige tekening te maken”, vervolgt Sabine. “Het belang- rijkste? Wat mij betreft is dat het leren denken in objecten, waarachter data en informatie schuilgaat. Ze ontdekken dat


P Gras Gras Openbare Wadi (-0.4 meter onder maaiveld) Gras Gras DF B DF DF Openbare GR GR 30x30 30x30 B GR Gras Nieuwe boom Gras


Verharding drainflow straatbaksteen Keper Grijs Dikformaat


Openbare Openbare Gras


Straatlaag basaltsplit 2/6 Dikte 50mm


Gras 9.93+ GR Gras 30x30 Openbare Gras Gras


Trottoirband 130/150 x 250 Zandcementstabilisatie


9.53+ 9.60+ 9.50+9.46+9.52+ <3%


9.58+ Ref


Fundering menggranulaat 4/40 Dikte 150mm


Fundering gebroken steenslag 045 Dikte 350mm


9.64+ 9.73+ <3% 9.80+ <2% 9.84+


Parkeervak drainflow straatbaksteen Elleboog Rood Dikformaat


Tegel 30x30x6


Opsluitband 5x150 Haag, 60cm hoog


Woningbouw Gras GR GR Gras


Hoge- school Windes- heim in Zwolle


als je vooraf nadenkt over je output, het eigenlijk niet meer fout kan gaan. Maat- voering, schalen, lettertypes, geometrie, arceringen… alles is conform de NLCS. En wil je je tekening toch liever opleveren in een schaal van 1 op 100 in plaats van 1 op 200? Met een druk op de knop is het geregeld: alle output verandert mee.”


Gras


8.43+ C C


8.43+ Zandgrond DWA riool eivormig 250/375 1.50 Gras Gras Gras Gras Gras Sloot


Doorsnede A-A Schaal 1:50


Gras Gras 5.00 1.10


3.00 Berm


0.15


4.80 Weg


0.22 2.00 Parkeervak 1.80 Voetpad 0.05 Woonerf Trottoirband RWS


K & L strook


Gras Gras A


Openbare A Gras Gras Gras Gras Wadi (-0.4 meter onder maaiveld) Gras


Gras Gras Gras Geometrie Gras GR 30x30 Gras


Omschrijving As


As duiker Berm


Gras GR Gras 30x30 Gras


Verharding drainflow straatbaksteen Keper Grijs Dikformaat


Straatlaag basaltsplit 2/6 Dikte 50mm


Gras


Fundering menggranulaat 4/40 Dikte 150mm


Fundering gebroken steenslag 045 Dikte 350mm


Trottoirband 130/150 x 250 Zandcementstabilisatie


9.48+ Gras 9.08+ GR 30x30 Gras Gras Gras 7.81+ Wadi (-0.4 meter onder maaiveld) 2.00 Wadi


Doorsnede B-B Schaal 1:50


Gras Funderingszand Fundering menggranulaat


Fundering gebroken steenslag SBS dikformaat keperverband


Symbool Omschrijving


Nieuwe boom Gras


Maaiveld A


GV K P


Lichtmast enkel 49m Afvalcontainer


Container grofvuil Container kunststof Papiercontainer Lichtmast hang


Verharding drainflow straatbaksteen Keper Grijs Dikformaat


Straatlaag basaltsplit 2/6 Dikte 50mm


Overzicht verkeerskundig plan 1:500


Fundering menggranulaat 4/40 Dikte 150mm


Fundering gebroken steenslag 045 Dikte 350mm


Verharding straatbaksteen Molgoot 5 laags


Woningbouw Woningbouw 9.62+ Zandcementstabilisatie 9.53+9.48+9.53+ <3%


9.58+ Ref


9.68+ 3%> 9.53+9.48+9.53+ <3% O P D R A C H T G E V E R K & L strook


DWA riool eivormig 250/375 Zandgrond


0.15 Woonerf


Doorsnede C-C Schaal 1:50


0.55


3.70 Weg


0.55 5.20 Parkeervak 0.15 1.80 Voetpad 0.05 Woonerf


Windesheim College Meneer S. Zwerink


P R O J E C T O M S C H R I J V I N G


Herinrichting Windesheim - -


T E K E N I N G O M S C H R I J V I N G


Definitief ontwerp Verkeerskundig ontwerp -


S T A T U S Definitief


P R O J E C T L E I D E R T E K E N A A R


Brian/Marc Wouter Breg


S C H A A L F O R M A A T


Variabel A0


B L A D I N B L A D E N IN


1


T E K E N I N G N U M M E R 1


Blaauweveen + Wout Campus 2


8017 CA Zwolle 1


W I J Z . N R 1


TEL. (0900) 8899 Postbus 10090


9.78+ <2% 9.83+


Parkeervak drainflow straatbaksteen Elleboog Rood Dikformaat


Trottoirband 130/150 x 250


Tegel 30x30x6cm Opsluitband 5x150 Haag, 60cm hoog


Inritelement 130/150 180x450x1000 mm links Inritelement 130/150 180x450x1000 mm midden Inritelement 130/150 180x450x1000 mm rechts Kantopsluiting opsluitband 50x150 mm Kantopsluiting trottoirband 130/150x250 mm Kantopsluiting rijwielband 110/220x200 mm Halfverharding


SBS dikformaat elleboogverband SBS dikformaat keperverband


Tegel 300x300 mm dik halfsteensverband 2.00 Berm 0.15 5.80 Weg 0.15 1.80 Voetpad 0.05 Woonerf Arcering Grondverbetering K & L strook 8.73+ 9.52+ 9.42+9.37+ 9.43+ 9.51+ <3% <3%


9.58+ Ref


9.69+ <2% 9.74+ Trottoirband 130/150 x 250


Tegel 30x30x6cm Opsluitband 5x150 Haag, 60cm hoog


Woningbouw


Cunetzand Talud Sloot


Werkgrens Woningbouw Erf


Wadi


Geleideband 50x150 mm Trottoirband 130/150 mm


RWS trottoirband 110/220 mm Voorkantband


Materiaalgrens verharding Betonstraatsteen Fundering granulaat Verharding zand


Zandcementstabilisatie


Verharding straatbaksteen Tegel


Omschrijving Grond Zand


Legenda


Status Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw


Status Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw


Status Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw


NLCS te- kening van her- inrich-


tingsplan, gemaakt door stu- dent van Windes- heim


36 Nr.5 - 2019 OTAR


DF RD


DF RD GR 30x30


Homerusstraat 30x30 GR


30x30 DF GR


GR


DF


GR


30x30


DF


GR GR 30x30


DF


RD


30x30 GR


DF


RD


Windesheimseweg Sloot (-1,1 meter maaiveld) GR DF GR DF 30x30 RD 30x30 GR DF RD GR GR GR 30x30 30x30 DF RD 30x30 Achilleslaan


GR 30x30 GR


Openbare


Openbare


Erfgrens


Erfgrens


Erfgrens


Erfgrens


GR DF RD 30x30 DF GR


DF


RD DF GR


DF GR


Odysseusstraat


GR


Openbare


DF GR


Openbare


DF


GR


Openbare


GV


K P


DF GR


Sloot (-1,1 meter maaiveld)


GR DF


RD DF RD DF DF Openbare GR


DF RD


Openbare


Openbare


DF GR


Openbare


Openbare


K


A


GV


Openbare


Openbare


Openbare


Openbare


30x30 Openbare


Openbare


GR


GR


30x30


30x30


GR Openbare


30x30


Openbare


Openbare


Openbare


GR 30x30


Openbare


30x30


GR


Openbare


Openbare


Openbare


30x30 GR Openbare


Openbare


GR 30x30


30x30 GR


30x30 GR


30x30 GR


Openbare


Openbare


K


GV


Openbare


Openbare


Openbare


Openbare


Hermesbrug 30x30


GR


Openbare


Vergiliusstraat


Vergiliusstraat


30x30


GR


A Homerusstraat


A


P


Apollostraat DF GR 30x30 RD


30x30 GR


30x30 GR


GR 30x30


GR


30x30


Achilleslaan


Apollostraat


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48