This page contains a Flash digital edition of a book.
denken’  fronten D


e Bouwagenda is een natio- naal innovatieprogramma voor de hele bouwsector, waar- in overheid, opdrachtgevers, kennisin- stellingen en het bedrijfsleven de han- den ineen hebben geslagen om samen antwoord te geven op enkele zeer drin- gende maatschappelijke vraagstukken. Daar onder valt ook de grote vervan- gingsopgave. In januari jl. heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur &Waterstaat het startsein gegeven voor een ongekend grote onderhoudsope- ratie die de bestaande rijksinfrastruc-


tuur in Nederland de komende decennia zal verjongen, vernieuwen en verduur- zamen. Rijkswaterstaat heeft redelijk in beeld wat de omvang en complexiteit is van de honderden bruggen, tunnels, sluizen en viaducten die aan vervan- ging toe zijn. Voor de eerste periode is dat duidelijk, de fases die daarop volgen vragen nadere inventarisatie.


Vraagstukken


De meeste infrastructuur, waaronder bruggen, die in die periode vervangen moet worden ligt in het onderliggende


wegennet. Dat roept allerlei vragen op, zoals: hoe groot is in feite de opgave? Wordt Nederland niet stilgelegd als er tegelijkertijd op veel plaatsen bruggen en tunnels buiten gebruik zijn? Kun- nen we deze vervangingsopgave bin- nen de beperkte tijd wel succesvol uit- voeren? Hebben we wel voldoende gekwalifi ceerd personeel voor deze op- gave? Hoe kunnen infrabeheerders in- vulling geven aan goed opdrachtgever- schap? OTAR organiseerde een gesprek met Joep Rats (Bouwend Nederland), Jacolien Eijer (Kon. NLingenieurs),


Prof. dr. Arjan van Weele, onafhankelijk bestuurs- adviseur en hoogleraar Inkoopmanagement, Technische Universiteit Eindhoven.


Drs. Joep Rats, directeur economische en verenigingszaken Bouwend Nederland, dé Ondernemersorganisatie voor de bouw en infra.


Ir. Jenne van der Velde, topadviseur Assetmanagement Rijkswaterstaat.


Nr.6 - 2018 OTAR O Nr.6 - 2018TAR 7


Beeldmateriaal: Fotostudio Marks


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48