This page contains a Flash digital edition of a book.
Bouwagenda  ‘om


De Nederlandse infrastructuur dateert voor een groot deel van direct na de Tweede Wereldoorlog; een ander deel zelfs uit het interbellum, de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In de periode 2020-2040 komt er een piek in noodzakelijke vervangingsinvesteringen van bruggen en tunnels. Een globale inventarisatie van Bouwend Nederland leert dat het gaat om een landelijke vervangingsopgave van ongeveer 4500 bruggen. Naast het verlen- gen van de levensduur moet ook ingezet worden op de toepassing van de in- novatieve technieken die de bedrijfszekerheid van de kunstwerken moet ga- randeren. OTAR belegde een rondetafelgesprek om de stemming te peilen: wat is nodig om dit omvangrijke programma te kunnen uitvoeren? Tekst: Dietske van der Brugge en Jos van Maarschalkerweerd


Gespreksleider OTAR-hoofdredacteur Jos van Maarschalkerweerd.


Ir. Jacolien Eijer, directeur Koninklijke NLingenieurs; de Branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus.


6


Nr.6 - 2018 OTARTAR Nr.6 - 2018


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48