This page contains a Flash digital edition of a book.
     Asfaltdag 2018


Op dinsdag 11 december vindt in De Flint in Amersfoort de Asfaltdag 2018 plaats. Dit jaar- lijks terugkerend evenement, georganiseerd door de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland (VBW) en Eurobitume, is hét jaarlijkse ontmoetingspunt voor iedereen die betrokken is bij de (asfalt)wegenbouw.


T


ijdens de Asfaltdag 2018 zal een beeld worden ge- schetst van de laatste ontwikkelingen en innovaties en de impact hiervan op de maatschappij en de sec-


tor. Aan de hand van presentaties en een paneldiscussie wor- den de deelnemers meegenomen in de laatste ontwikkelingen en de toekomst van asfalt. Daarnaast presenteren tientallen bedrijven uit de wereld van asfalt, mobiliteit, opleiding, infra- structuur en wegenbouw zich tijdens de beurs, die gedurende de gehele dag toegankelijk is.


De rode draad Circulariteit, duurzaamheid en klimaatakkoord zijn kreten die we de afgelopen tijd vaak hebben gehoord en die we ook in de toekomst nog vaak te horen zullen krijgen. Ook in de as- faltsector. De sector zet dan ook volop in op CO2-reductie en uiteindelijk een circulaire asfaltsector. Niet alleen de asfalt- producenten, maar ook opdrachtgevers. Onder andere via de Asfalt-Impuls wordt gezamenlijk ingezet op het realiseren van ambitieuze klimaatdoelstellingen. Het programma van de As- faltdag 2018 zal een inkijkje geven in deze ontwikkelingen en de deelnemers uitdagen om zelf met deze doelstellingen aan de slag te gaan.


Programma Het ochtenddeel zal naast de opening bestaan uit een inlei- ding door Bon Uijting van Rijkswaterstaat en wordt gevolgd


door een paneldiscussie over circulariteit. Kan asfalt circulair zijn, en is bijvoorbeeld levensduur de bepalende factor om te komen tot een circulaire asfaltsector? Na een uitgebreide lunch en een bezoek aan de beurs gaat het programma verder met een drietal sprekers van opdrachtgeverszijde. In dit deel zullen de opdrachtvers hun innovatieve aanpak om te komen tot een circulaire asfaltsector delen. Na wederom een pauze zullen verschillende opdrachtnemers een aantal nieuwe inno- vaties in korte pitches presenteren. Zoals gebruikelijk wordt de dag afgesloten met een netwerkborrel op de beursvloer. De hele dag zal onder leiding staan van dagvoorzitter Wendy van Schaik.


Voor wie is de dag bedoeld? Eigenlijk voor iedereen die betrokken is bij de (asfalt)wegen- bouw. Denk aan overheden zoals Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen; aannemers; kennisinstituten als CROW, TNO, TU Delft, Universiteit Twente en HBO-in- stellingen; advies- en ingenieursbureaus en leveranciers van grondstoffen, materieel en apparatuur.


Voor meer informatie: www.asfaltdag.nl Nr.6 - 2018 OTAR O Nr.6 - 2018TAR 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48