This page contains a Flash digital edition of a book.
ren doorslaggevend. Gosse Jan Steen- dam: “Dat laatste is heel belangrijk, want de bedrijven in de haven moeten gewoon door kunnen werken tijdens de werkzaamheden.”


Duwen in plaats van trillen “Mooi natuurlijk om bij zo’n innovatief project betrokken te zijn”, reageert Wul- fert Bontebal, projectmanager van aan- nemer Van Oord. “Wat ik zelf bijzonder vind, is dat we eerst een uitgangspun- tennotitie hebben gemaakt. Rekenen we met de juiste parameters? Begrijpen we elkaar goed? Puur om ruis vooraf uit te sluiten. Die tussenstap voorafgaand aan het definitieve ontwerpdocument is nieuw voor ons en werkte heel goed.” Speciaal is verder het maatwerk. “Het ontwerp van de getrapte bekleding is helemaal in 3D gemaakt. Alle blokken, bijna 2.700 in totaal, hebben een eigen code en worden op maat gemaakt.” Noemenswaardig is verder de uitvoe- ringsmethode voor de damwanden. “Op plekken dicht bij de huizen, brengen we de damwanden niet trillend de grond in, maar duwen we ze erin.”


Concert at SEA?


In oktober 2017 ging de eerste schop in de grond, vanaf juli 2018 werden de eerste blokken geplaatst. Inmiddels (oktober 2018) ligt zo’n 150 meter ge- trapte bekleding op zijn plek en krijg je al een goede indruk van de toekomsti- ge getrapte bekleding. Van Oord denkt


BEKLEDING ECHT BIJ AAN DE GOLFREMMING


IN DEN OEVER DRAAGT DE GETRAPTE


het werk na de zomer van 2019 klaar te hebben. “Dan ligt er een heel mooi stuk- je Nederlands werk”, blikt Wulfert Bon-


Feiten & cijfers Lengte versterking: 900 meter Lengte getrapte bekleding: 350 meter Hoogte en breedte getrapte bekleding: op een aantal plekken tot maximaal 1,5 meter hoger dan de originele dijk. En op de breedste plek 14,5 meter, richting haventerrein. Blokken: bijna 2.700 stuks, met gemiddeld gewicht van 2.000 kg Meekoppelkansen: de tribunedijk als toeristische trekpleister, nieuwe inrichting haventerrein, modernisering visafslag Coupure: volledig vernieuwd met dubbele deuren en een hogere drempel. De nieuwe deuren zijn 4 meter hoog en 2,4 meter breed en wegen 2.200 kilo per stuk Start realisatie: 19 april 2017 Oplevering totale dijkversterking: eind 2019 Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Aannemer: Van Oord / Hakkers Aannemingssom: circa 15 miljoen euro Kosten getrapte bekleding: naar schatting een factor twee duurder dan een traditionele bekleding Samenwerkingspartners: gemeente Hollands Kroon, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en een adviesgroep bestaande uit bewoners, bedrijven en belangenorganisaties


tebal enthousiast vooruit. “Innovatief qua ontwerp, uitvoering én samenwer- king met bewoners en bedrijven om de hinder te beperken.”


Gosse Jan Steendam begint ook te glimmen als hij aan het eindresultaat denkt. “Ik zie het voor me hoor: van- af de tribunedijk kijken naar U2 of een Concert at SEA, zoals in Zeeland. En hoe dagjesmensen straks in 2020 over de vernieuwde Afsluitdijk rijden en in Den Oever nóg eens stoppen voor de tribunedijk van Den Oever. Innoveren is ook speuren naar wat er niet is. En ruimte maken voor onderzoek. Dat is hier gelukt en daar ben ik trots op.”


Meer informatie:


www.hhnk.nl/dijkdenoever Nr.6 - 2018 OTAR


O Nr.6 - 2018TAR 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48