This page contains a Flash digital edition of a book.
BODAC Historisch Vooronderzoek Kennis- en Adviescentrum Explosieven Waterbodemdetectie Explosieven Landbodemdetectie


Explosievenopsporingsbedrijf


EXPLOSIEVEN OPSPORING


Projectgebonden Risicoanalyse


De juiste partner voor het opsporen van conventionele explosieven (OCE).


Benaderen en Veiligstellen


Vliegtuigberging


Archeologisch Onderzoek


Bodemsanering


info@bodac.nl


tel. +31 (0)73 543 10 10


www.bodac.nl


opsporing van aChtErgEblEvEn ExplosiEvEn uit dE twEEdE wErEldoorlog


FASE 1


VOORONDERZOEK


IS ER RISICO OP HET AANTREFFEN VAN ACHTERGEBLEVEN EXPLOSIEVEN IN HET GEBIED?


FASE 2 DETECTIE 2


WORDEN ER IN DE LAND- EN/OF WATERBODEM OBJECTEN GEMETEN?


FASE 3 BENADEREN / VEILIGSTELLEN


ZIJN DEZE OBJECTEN DAADWERKELIJK ACHTERGEBLEVEN EXPLOSIEVEN?


ExplosiEvEnopsporing door ECg: EEn zEkErE zaak


ECG (Explosive Clearance Group) is een jong en dynamisch bedrijf met jarenlange ervaring in het opsporen van conventionele explo - sieven. Met gekwalificeerde medewerkers,


een innovatieve inslag en een pragmatische aanpak kan ECG het totale opsporingsproces voor u begeleiden en uitvoeren. ECG geeft de juiste richting aan, u als klant blijft aan het stuur!


VOOR MEER INFORMATIE, KIJK OP WWW.ECG-GROUP.NL


38 Nr.6 - 2018 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48