This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel Primeur voor de N246: Tijdelijke beweegbare brug


De N246 heeft bij Westknollendam een primeur: een tijdelijke beweegbare brug, met dezelfde capaciteit van de vervangen Beatrixbrug. De tijdelijke brug kan worden geopend om het scheepvaartverkeer te laten passeren. Op dezelfde locatie wordt de nieuwe Prinses Amaliabrug gebouwd. De tijdelijke brug heeft, net als de Beatrixbrug, één rijstrook per rijrichting en een vrijliggend fi etspad.


De brug is ongebalanceerd: hij wordt niet geopend met een contragewicht, maar door twee krachtige cilinders. Eveneens bijzonder is de modulebouw. De brug is daardoor bijvoor- beeld gemakkelijk breder of langer te maken, zodat hij ook op andere plaatsen kan worden ingezet.


Het betreft een samenwerkingsproject van Dura Vermeer, SPIE Nederland en Janson Bridging, in opdracht van de pro- vincie Noord-Holland. Dura Vermeer ontwierp en realiseerde de onderbouw van de brug. SPIE ontwikkelde de besturing (hard- en software) voor de aandrijving van de brug, leverde zaken als de seinen en afsluitbomen en ondersteunde Jan- son Bridging in de ontwikkeling van de brug.


Video impressie


Janson Bridging ontwierp en produceerde de bovenbouw van de brug en stelde de brug samen met SPIE Nederland in bedrijf. Het project is onderdeel van het groot onderhoud dat de provincie Noord-Holland uitvoert aan de N246 en de N244, van Wormerveer tot Alkmaar. Volgens de huidige plan- ning wordt eind 2019 het project afgerond.


ipv Delft


ontwerpt engineert realiseert


OTAR is een uitgave onder licentie van de Vereniging van Infra Beheerders (VIB).


De vereniging biedt 120 jaar ervaring als netwerkver- eniging en is ontstaan binnen Rijkswaterstaat. De tijd heeft ons echter ingehaald: een goed netwerk- beheer staat of valt met samenwerking tussen alle partijen die zich met infra bezighouden: rijk, gemeen- ten, waterschappen, provincies, ProRail, Schiphol en nog vele anderen.


De Redactie Advies Commissie van OTAR stelt samen met de uitgever periodiek de inhoud van de uitgaven samen.


ipv Delft creatieve ingenieurs


varianten- en kostenstudies | analyses | visualisaties ontwerpprojecten | design & construct | engineering RAW-bestekken | bestekstekeningen | projectmanagement


bel voor meer informatie ir Gerhard Nijenhuis: 015 750 25 75


Vragen/ideeën/suggesties kunnen gesteld worden via het contactformulier op de website. Voor meer informatie zie: www.vib-infra.nl


De VIB is ontstaan uit een behoefte om ervaringen uit te wisselen en te sparren over actuele onderwerpen uit de wereld van infrabeheer.


32 Nr.6 - 2018 OTAR


Foto: RonBieMedia


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48