This page contains a Flash digital edition of a book.
INHOUD 20 26


16


06


06 Bouwagenda vergt omdenken op alle fronten Van 2020 – 2040 wacht ons een enorme vervangingsopgave in de Nederlandse


infrastructuur. OTAR belegde een goed gesprek over de haalbaarheid.


16 Kwaliteit van data cruciaal voor assetmanagement CROW speelt een voorname rol in de bundeling van betrouwbare data voor digitaal beheer van de infrastructuur.


20 i-Design fi ets- en voetbruggen i-Design: inclusief ontwerp, waarbij alle partijen betrokken zijn bij het fl exibel


ontwikkelen van het ontwerp. 26 Gladheidsbestrijding 2.0


De zoutloodsen zijn vol om het wegennet in de winter berijdbaar te houden. RWS onderzoekt nieuwe technieken voor gladheidsvoorspelling.


34 Explosievenopsporing verdient meer aandacht Bij grote infrastructurele projecten is vooronderzoek naar niet ontplofte


explosieven in de bodem nog te weinig top of mind bij opdrachtgevers.


34


En verder 13 Column Maxime Verhagen


24 Getrapte dijkbekleding Den Oever 33 Asfaltdag 2018 40 Pro-Contra Peilbesluit IJsselmeergebied


42 Circulair slopen 46 Agenda 47 Wie wat waar


6 2018


jaargang 99 www.otar.nl


Op de cover


De sloopbranche maakt een transitie door naar demonte- ren en hergebruik. Lees meer over circulair slopen als on- derdeel van het bouwproces op pagina 42-45.


Bouwagenda vergt omdenken op alle fronten


Circulair slopen


BOMMEN IN DE BODEM NOG ALTIJD ACTUEEL


OTAR Digitaal


In het magazine komt u de volgende symbolen tegen, die aangeven dat er verrijkingen zijn aangebracht in de digitale versie van het vakblad:


weblink met meer informatie over aanbieder of product extra achtergrondinformatie bij het artikel


video of audio Nr.6 - 2018 OTAR O Nr.6 - 2018TAR 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48