This page contains a Flash digital edition of a book.
Explosievenopsporing verdient meer aandacht


Bij grote infrastructurele projecten is een vooronderzoek naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog nog te weinig top of mind bij opdrachtgevers. Dat terwijl de aanwezigheid van vlieg- tuigbommen of andere explosieven tot overschrijding van plan- ning en budget kan leiden. En, belangrijker, de veiligheid op het project in gevaar kan brengen, met imagoschade als gevolg. Bombs Away, een onafhankelijk adviesbureau voor explosie- venopsporing, helpt overheden en bedrijven de explosievenpro- blematiek te beheersen. “Je betaalt aan de voorkant iets meer, maar bespaart tonnen en soms miljoenen in de uitvoering.” Tekst: Wilma Schreiber


34 Nr.6 - 2018 OTAR B


ombs Away werd in 2011 opge- richt door de twee huidige direc- teuren Thierry van den Berg en Hans Smulders (zie kader). Het bureau is gespecialiseerd in de eerste twee stappen van explosievenopsporing: his- torisch vooronderzoek en het opstellen van gemeentelijke risicokaarten voor explosieven alsmede de projectgebon- den risicoanalyse. “Om onze onafhan- kelijkheid te bewaken en de indruk te vermijden dat we ons eigen werk creë- ren, laten we het detectieonderzoek, het benaderen van de objecten en de over- dracht aan de Explosievenopruimings- dienst Defensie (EODD) over aan ande- re marktpartijen”, verklaart Smulders. Bombs Away adviseert opdrachtgevers indien gewenst wel bij beoordeling van vooronderzoeken van derden en rond te nemen maatregelen bij explosievenop- sporing. “Ook kunnen we hen onder-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48