This page contains a Flash digital edition of a book.
Advertorial


 flexibele    netwerk  dynamische 


Sinds maart 2016 is Arup de technisch adviseur van Rijkswater- staat voor het project A16 Rotterdam, een elf kilometer nieuwe snelweg ten noorden van Rotterdam. Een uitdagend project. Het bevat technisch complexe onderdelen, zoals de kruising met de HSL-lijn, het bouwen in slappe ondergrond en de aan- leg van een tunnel in het Lage Bergse Bos. Ook is het een pro- ject met een sterk maatschappelijk karakter. Er zijn vele sta- keholders betrokken. Arup heeft in de voorbereidingsfase de technische specificaties van het project opgesteld en nu levert het de technische ondersteuning in de ontwerpfase van het DBFM contract.


G


iorgio Mediati is namens Arup de projectmanager van het ‘Team Techniek’. Met een vaste


kern van ongeveer tien adviseurs staat hij Rijkswaterstaat bij in de verschillen- de fasen van het project, voor uiteen- lopende technische disciplines, waar- onder civiele constructies, tunnelbouw, water, geotechniek en geluid. “Belang- rijke kenmerken van deze opdracht zijn: snel kunnen schakelen, de juiste specia- list op de juiste plek en leveren van kwa- litatief goede producten. Dit vraagt om


14 Nr.6 - 2018 OTAR


fl exibiliteit. Niet alleen aan de kant van de adviseur, maar ook aan de kant van Rijkswaterstaat.”


Mooie basis gelegd in aanbestedingsfase “Rijkswaterstaat heeft reeds in de aan- bestedingsfase van deze adviesop- dracht ingezien dat een proactieve en fl exibele houding vereist is voor de A16 Rotterdam. Er is een consultatieronde georganiseerd met geïnteresseerde par- tije, voorafgaand aan de uitvraag om de


scope van de opdracht te toetsen. Tij- dens de aanbesteding was ruimte voor individuele vragen en het presenteren van oplossingen. Door het instellen van een realistische ondergrens van de kos- ten, werd de kwaliteit van de uitvoering doorslaggevend in de aanbesteding. Een bijzonder onderdeel hierin was de uitvoering van een casus. In deze ca- sus moest in 48 uur een impactanalyse worden opgesteld, gerelateerd aan het project A16. Een prima simulatie om de flexibiliteit van het team te toetsen en of het team onder druk goede adviezen kan blijven geven. Een test waarvoor we ruimschoots zijn geslaagd door het win- nen van de aanbesteding. En waarmee we een basis hebben gelegd voor de start van het project A16 Rotterdam.”


Goede afstemming en


intensieve samenwerking loont “Aanwezigheid op de werkvloer is het meest belangrijke onderdeel uit onze aanpak. Korte lijnen, dicht op de klant, open en transparante communicatie, respect voor ieders belang en achter- grond. Meteen na de start is ons vaste kernteam twee tot drie dagen per week op het kantoor van RWS aan de Boom-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48