This page contains a Flash digital edition of a book.
 


Bruikbare data   beheer     assetmanagement”


Gemeenten, provincies en waterschappen gebruiken voor het beheer van de openbare ruimte, zoals infrastructuur, groenvoor- zieningen en waterpartijen met regelmaat de richtlijnen en be- heersystematieken van CROW. Deze stichting zonder winstoog- merk is de kennispartner voor decentrale overheden, aannemers en adviesbureaus. Tot dusver vindt dit beheer vooral plaats op basis van beheersystematieken die door CROW in co-creatie met de samenwerkingspartners zijn ontwikkeld. Hierin staan voor- al technische afwegingen centraal. Nu wil men in toenemende mate het beheer uitvoeren op basis van de beginselen van asset- management. “Het goed inwinnen, verzamelen en combineren van data is de crux voor het voorspellen wanneer onderhoud nodig is.” Tekst: Wink Sabée


“K


ijk daar staat een vuilnis- bak, daar aan de over- kant van de weg, naast


die boom, is dat geen els? Wacht, dan gooi ik daar ons zakje met afval in. En zullen we even gaan zitten, daar op dat


16 Nr.6 - 2018 OTAR


bankje? Echt, heerlijk de rust hier. We hebben geluk, want soms is het hier ontzettend druk, als er een evenement is verderop. Maar nu, heerlijk… Hé, kijk nou, daar komen de mannen van ge- meentewerken. Gaan ze de vuilnisbak


nu legen? Maar daar zit helemaal niets in, nou ja niets, alleen ons zakje en nog wat rommel. Is dat nu echt nodig?”


Inspecteurs op pad Zomaar een voorbeeld van een open- bare ruimte, ergens in Nederland. Met behulp van beheersystemen zorgen ge- meenten en andere decentrale overhe- den dat wegen goed zijn, de straatver- lichting functioneert, de waterkanten van goede kwaliteit zijn… dat vuilnis- bakken worden geleegd, bomen ge- snoeid, bankjes met enige regelmaat in de verf worden gezet. Er worden in- specteurs op pad gestuurd die de sta- tus opnemen van alles wat in de open- bare ruimte te vinden is. Is er iets mis, laten we zeggen een gat in de weg, dan maakt een inspecteur een melding. Een collega pakt dat op, stuurt het door naar weer een andere collega, die het weer doorstuurt naar een andere afdeling, waar vervolgens contact wordt opgeno- men met een aannemer die vervolgens zijn jas aantrekt en het gat in de weg gaat repareren. De beheersystemen die


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48