This page contains a Flash digital edition of a book.
Goed voorbereid   strengste winter


Bij dreigende gladheid moet in de regio’s binnen twee uur worden gestrooid. Rijkswaterstaat bereidt zich al in de zomer minutieus voor op deze grote operatie. De zoutloodsen zijn vol om ruim drieduizend kilometer weg ook in de strengste winter berijdbaar te houden. Nieuwe technieken worden onderzocht om gladheidsvoorspellingen te verbeteren, zoals infrarood- apparatuur en data van weggebruikers.Tekst: Richard Mooyman


H


et gladheidsseizoen loopt for- meel van 1 oktober tot 1 mei. Maar ruim voordat vorst zijn in-


trede doet, is Rijkswaterstaat tot in de puntjes voorbereid. Dit in nauwe samen- werking met de gecontracteerde aanne- mers die klaarstaan om te strooien als de temperaturen richting het vriespunt gaan. Rijkswaterstaat kan vanuit 56 re- gionale steunpunten in totaal 546 strooi-


26 Nr.6 - 2018 OTAR


wagens inzetten die ook kunnen worden voorzien van een sneeuwploeg. Daar- naast kunnen ook nog 350 extra vracht- wagens worden ingezet met alleen een sneeuwschuif.


Het beleid is om zoveel mogelijk pre- ventief met nat-zout te strooien om gladheid door bevriezing van een natte weg, neerslag of condensatie te voorko- men. Met dit zout -het gaat om keuken-


zout, natriumchloride- kan het vriespunt enkele graden worden verlaagd.


Twee-uursnorm De norm is dat binnen twee uur de des- betreffende regio preventief wordt be- strooid. Dit is uiteraard in het belang van de verkeersveiligheid, maar ook van de doorstroming van het verkeer, want win- terse problemen op de weg kunnen lei-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48