This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastructuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabeheerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 6-2018, jaargang 99 Verschijnt 7x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep


Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en waterbouw), Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht,


Henk van der Brugge,


tel. 0184-481041, info@acquimedia.nl Hoofdredactie


Jos van Maarschalkerweerd Eindredactie


Dietske van der Brugge Redactie


Edith Andriesse, Richard Mooyman, Wink Sabée, Jos van Maarschalkerweerd, Wilma Schreiber.


Advies en begeleiding


leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk, Rob van der Plaat, Jos Peltenburg.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws,


evenementen, noviteiten en reacties kunt u mailen naar redactie@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere


mediavormen (bijv. tijdschrift, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


www.otar.nl


redactioneel


Voorbereidingen op de winter


Als ik deze column schrijf zou je niet zeggen dat de winter in aantocht is. Wat voor winter het gaat worden, weten we uiteraard niet. Voor het beheer van infrastructuur geldt, dat je je niet laat verrassen door weersomstandigheden, dus wordt er rekening gehouden met de zwaarste omstandigheden. In deze OTAR kunt u lezen hoe Rijkswaterstaat zich voorbereidt op het gladheidsbestrijdingsseizoen. Een bijna militaire operatie en een efficiënte samenwerking tussen wegbeheerders.


Bij normale weersomstandigheden wordt ook het waterpeil van het IJsselmeer naar winterniveau gebracht. Dat betekent dat extra waterberging wordt gecreëerd om veel neerslag te kunnen bergen als spuien op de Waddenzee door opstuwing van het zeewater niet mogelijk is. Gelet op de droogteperiode schat ik in dat het winterpeil op het IJsselmeer al lange tijd aanwezig is. In de pro-contra komen de Ondernemersorganisatie voor jachtbouw en watersport en de Coalitie ‘Blauwe Hart Natuurlijk’ aan het woord over het nieuwe peilbesluit van IJsselmeer. Heel interessant om te lezen met hoeveel belangen rekening gehouden moet worden met het nieuwe peilbesluit.


Een innovatie in de waterbouw is de getrapte bekleding, die is aangebracht in de waterkering van Den Oever. Door de remming van de golven kan een noodzakelijke verhoging van 3 meter van de dijk worden beperkt tot maximaal 1,5 meter. Ontworpen in 3D, getest met schaal- en praktijkproeven en inmiddels in uitvoering. Een mooi staaltje Hollandse waterbouw.


Bladmanagement


T 0184-481042 Info@otar.nl


Traffic AcquiMedia


Fabiënne Leenart T 0184-481044


fabienne@acquimedia.nl


Jos van Maarschalkerweerd Hoofdredacteur OTAR


jos.van.maarschalkerweerd@otar.nl AcquiMedia is uitgever van: Nr.6 - 2018 OTAR O Nr.6 - 2018TAR 3


en advertentieverkoop AcquiMedia Wim Boer


In deze OTAR expliciet aandacht voor de enorme opgave voor de BV Nederland om in 20 jaar globaal 4500 bruggen te vervangen of te renoveren. Vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, NL ingenieurs, Universiteit Eindhoven en Rijkswaterstaat spreken in een rondetafel- setting open over deze opgave. Hoe groot is de uitdaging, voor welke problemen komen we te staan en wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen? Een onderwerp dat hoog op de Bouwagenda staat en waar we de komende tijd nog meer over gaan horen.


Veel leesplezier gewenst.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48