This page contains a Flash digital edition of a book.
Inhoud NUMMER 5 2017 06 15


06 Doekle Terpstra, UNETO-VNI “Samenwerken is het nieuwe concurreren.”


15 Matthijs Kok, TU Delft: “Technisch is er geen enkel probleem om een waterkering


multifunctioneel te ontwerpen. Als er onzekerheden zijn, zet je er een factor bovenop.”


26 Stroefheid asfalt Stroefheid is onzichtbaar, maar van levensbelang. Op een


gladde weg dreigt slipgevaar en wordt de remweg te lang. Daarom is monitoren zo belangrijk.


26 32


34 Waterbewust bouwen achter de dijk Op het eiland Marken gaat men aan de slag met meerlaag-


se veiligheid. Om de eilanders over de streep te krijgen, zullen slimme fi nanciële instrumenten moeten worden be- dacht.


En verder 11 Column Maxime Verhagen


12 Rotondereclame 18 Realisatie Marker Wadden 22 Actueel 23 Basisregistratie Ondergrond 38 Wie wat waar 38 Agenda


34 Nr.5 - 2017 OTAR O Nr.5 - 2017TAR 5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40