This page contains a Flash digital edition of a book.
Straalbedrijf van Gompel Oplossing voor stroefheidsproblemen


Straalbedrijf van Gompel is al ruim 25 jaar toonaangevend en vooruitstrevend op het gebied van hoogwaardig stralen, frezen en schuren van wegen, bruggen e.d. Om stroefheidsproblemen aan te pakken hebben zij een speciale techniek, genaamd ‘RETEXEN’, ontwikkeld om de micro-en macrotextuur van een deklaag te verbeteren. Deze techniek is effectief en levert tijdwinst op.


Oorzaken onvoldoende stroefheid: Polijsting is het gladschuren van aggregaat- korrels door invloed van het verkeer in com- binatie met de aanwezigheid van stof en zand. Wanneer het grootste deel van de aan het oppervlak aanwezige korrels is gepolijst, neemt de stroefheid sterk af omdat de mi- crotextuur is verdwenen. De gevoeligheid voor polijsting hangt vooral af van het toege- paste aggregaat in het asfaltmengsel.


De weerstand tegen polijsting (PSV of polijst- getal) kan per steensoort aanzienlijk verschil- len.


Dé oplossing voor stroefheids- problemen: Wanneer de stroefheid echter te laag is, is het goed om over technieken te beschik- ken die de stroefheidswaarden kunnen ver- beteren. In het algemeen zijn dit technie- ken waarbij enig mechanisch geweld op het wegoppervlak moet worden uitgeoefend. Van groot belang is daarbij, dat er geen schade aan het wegoppervlak ontstaat.


Straalbedrijf van Gompel Postbus 29 5570 AA Bergeijk T 0497 541887


info@straalbedrijfvangompel.nl www.straalbedrijfvangompel.nl


Met Diamant RETEXEN wordt zowel de mi- cro- als de macrotextuur verbeterd bij over- vulde, gepolijste en dichtgereden deklagen (DAB, SMA en ZOAB).


Het opruwen ontstaat door de diamantpun- ten die onder de electroschuurkoppen zijn gemonteerd zo in te stellen, dat de punten correct het oppervlak raken. De machine is vergelijkbaar met een scheerapparaat; de


4


Nr.5 - 2017 OTAR OTAR


koppen volgen de welving van de weg, zodat ook bij enige spoorvorming het hele wegdek gelijkmatig wordt opgeruwd. Het resultaat van deze bewerking is een zeer ruw oppervlak, dat over het algemeen niet homogeen van structuur is. Van Gompel past deze RETEX-techniek veelvuldig toe in Ne- derland.


Tijdwinst Voor de opdrachten waarbij wegen snel en effectief behandeld dienen te worden biedt van Gompel dus een uitkomst. De Unimog met schuurkoppen heeft een capaciteit tot 5500 m2 per uur.


Ook ontlasten wij de opdrachtgever door ‘One Stop Shopping’; van het stroever maken en reinigen van de weg tot het aantonen van de stroefheid en verzorgen verkeersmaatre- gelen.


Uiteraard kunt u ook bij Straalbedrijf van Gompel terecht voor diverse andere straal- en freeswerkzaamheden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40