This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel


3D-betongeprinte fi etsbrug in Gemert


In het laboratorium van de Techni- sche Universiteit Eindhoven (TU/e) is in juni begonnen met het printen van de eerste 3D-betongeprinte fi ets- brug ter wereld. De brug wordt later dit jaar geplaatst in het project Ge- mert Noord-Om, de aanleg van een nieuwe rondweg bij Gemert. Bij 3D- betonprinten is minder bouwmate- riaal en geen bekisting nodig om de brug te realiseren. Dit levert minder afval op en hierdoor worden er aan- zienlijk minder schaarse grondstoffen gebruikt. Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft het constructie- ve ontwerp en de engineering van de brug uitgevoerd.


Geometius distributeur TinyMobileRobots


Geometius is distributeur geworden van de markeerrobots TinyMobileRobots. Deze kunnen voor uiteenlopende toepassingen ingezet worden in de wegen- bouw, denk aan wegbelijning, fi guratie en stuurlijnen voor asfaltmachines. Daarnaast zijn er andere toepassingen zoals tijdelijke markeringen van (stand) locaties of parkeervakken op festivalterreinen. Behalve het uitzetten van rechte lijnen en bochten behoort het markeren van rotondes ook tot de mogelijkheden. De automatisch gestuurde robots kunnen op vrijwel elke ondergrond gebruikt worden. De coördinaten worden via een USB-stick ingevoerd. Volgens de dis- tributeur kan er yen opzichte van de traditionele werkwijze tot drie keer snel- ler en met minder personeel gemarkeerd worden. De markeerrobots kunnen op één batterij tot 16 kilometer aan lijnen en bochten markeren. Met behulp van de remote controller kunnen de markeerrobots ook de bestaande belijning meten en opslaan in het geheugen. Deze data kan in een later stadium (na de overla- ging) weer gebruikt worden om de lijnen op dezelfde plek te markeren.


Meer informatie: geometius.nl


Reis door de tijd


Hoe is de kaart van Nederland door de jaren heen veranderd? Om het tweehonderd jarig bestaan van het Topografi sch Bureau te vie- ren is een leuke site gemaakt. Hierop vindt


22 Nr.5 - 2017 OTAR


u 200 jaar aan topografi sche gegevens van Nederland.


Meer informatie: www.topotijdreis.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40