This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN Maxime Verhagen


Wachten op de volgende Merwedebrug


In het vorige nummer van OTAR had ik het al aangekondigd: een stresstest naar onze oeververbindingen. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel en een ongeval op weg A betekent meer drukte op weg B. Want we voelen allemaal wel aan, dat het drukker wordt op onze we- gen. En we groeien door, want naar schatting is het verkeer in 2020 met zo’n 40 procent toegenomen. Meer drukte, met grotere kans op ongeval- len en toenemende kans op vertragingen.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Uit het onderzoek, dat we door Sweco hebben laten doen, blijkt dat we afstevenen op diverse verkeersinfarcten, met tien miljoen euro scha- de per dag. Tientallen bruggen en tunnels lopen gevaar uit te vallen. Het is dus wachten op een volgende calamiteit zoals de afsluiting van de Merwedebrug, de Afsluitdijk of de Schipholtunnel. Sweco heeft ook gekeken wat er gebeurt als zoiets op hetzelfde moment op twee of meer plekken plaatsvindt. De gevolgen voor Nederlandse economie zijn dan enorm: hele regio’s worden dagenlang ontregeld door enorme files die ook doorwerken in de rest van Nederland. Dat is een enorme kostenpost.


Een aantal van de geschetste scenario’s is inmiddels al werkelijkheid ge- worden. Niet zozeer omdat de brug is afgesloten vanwege slecht onder- houd of omdat die functioneel niet meer voldoet; drie weken geleden nog liep heel Rotterdam vast omdat de Haringvlietbrug eruit viel en een om- gevallen vrachtwagen de Moerdijkbrug blokkeerde. Het zwartste scena- rio dat in het onderzoek wordt beschreven werd werkelijkheid. Dagelijks is het bal op de Ring Rotterdam en meer dan eens kleurde de Ring Am- sterdam op de fileoverzichten eveneens helemaal rood.


De formatie is het uitgelezen moment om de urgentie van het probleem aan te kaarten. Ik zou graag zien dat Rijkswaterstaat de middelen krijgt om kennis op te doen en samen met de markt de bruggen aan te pak- ken. Dan kunnen we dat versneld doen en de bezuinigingen terugdraai- en die de afgelopen tien jaar hebben plaatsgevonden. Het lijkt wel of in de Tweede Kamer, provinciehuizen en gemeenteraden het gevoel van politieke urgentie ontbreekt rond de meerwaarde van onze infrastructuur. Er zijn miljarden euro’s bezuinigd, waardoor Rijkswaterstaat geconfron- teerd werd met nog meer uitstel. Het randje opzoeken tot het echt niet meer kan en dán actie ondernemen, dat is echt een heel groot probleem aan het worden op dit moment. Want wie de rand opzoekt, gaat er ook wel eens overheen.


Nr.5 - 2017 OTAR O Nr.5 - 2017TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40