This page contains a Flash digital edition of a book.
Meerlaagse veiligheid in de praktijk op eiland Marken


Waterbewust bouwen achter de dijk


Hoe veiliger de dijken, hoe minder bewoners geneigd zijn om hun huis overstromingsbestendig te maken. En anderzijds: als alle huizen wél ‘waterbewust’ en ‘zelfredzaam’ zijn, hoe groot is dan nog de noodzaak om robuuste dijken te bouwen? Hoe kun je dat kip-ei-effect doorbreken? Op het eiland Marken gaat men aan de slag met meerlaagse veiligheid. Om de eilanders over de streep te krijgen, zullen slimme financiële instrumenten moe- ten worden bedacht. Tekst en foto’s: Olav Lammers


34 Nr.5 - 2017 OTAR V


anaf 6500 euro extra kan een nieuwe woning op het eiland Marken bestendig worden ge-


maakt tegen een overstroming van twee meter. Dit is de opvallende uitkomst van een recent rapport van de gemeente Waterland naar de mogelijkheden om de zelfredzaamheid van het eiland de ko- mende vijftig jaar stap-voor-stap te ver- groten en de ruimtelijke inrichting aan te passen om de waterveiligheid te vergro- ten. In het rapport is een aantal ontwer- pen bekeken met bergingen en garages onder de woning, geïnspireerd op de historische bouw op Marken: hooggele- gen woningen op houten palen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40