This page contains a Flash digital edition of a book.
ADVERTORIAL


Brandpuntwaterstralen In het geval van verminderde stroefheid door vetslaan van het asfalt of aanwe- zige bitumenhuid bij nieuw asfalt kan men de (natte) stroefheid weer opwaar- deren d.m.v. brandpuntwaterstralen. Door de juiste combinatie van energie, hoeveelheid water en nozzles wordt bij dit systeem de overmaat aan bitumen verwijderd zonder schade toe te bren- gen aan de hechtbruggen van het asfalt. Wel wordt de microstructuur verbeterd en dus ook de stroefheid. Naast het ver- wijderen van bitumen t.b.v. stroefheid wordt het systeem ook toegepast om rubber te verwijderen op start- en lan- dingsbanen op vliegvelden zoals o.a. Schiphol.


Ontwikkelingen Inmiddels zijn bovengenoemde sys- temen doorontwikkeld en staat Gielis klaar om ieder karwei te klaren. Zo be- schikt men over een auto die aan de voorzijde is voorzien van een vijfkoppi- ge schuurmachine die rijstrookbreed het wegdek kan planeren en aan de achter- zijde middels een wegdekreiniger het losse materiaal afzuigt. Zo wordt het wegdek schoon en veilig achtergela- ten voor het verkeer. Wanneer bitumen


het probleem is, kan met dezelfde wa- gen maar dan met een brandpuntwa- terstraalunit hetzelfde gedaan worden. Afhankelijk van de toestand van het wegdek is de waterdruk instelbaar van 10 – 2500 Bar. In beide gevallen wordt er aan eventueel aanwezige marke- ring (thermo) geen schade toegebracht. Vóór aanvang werkzaamheden worden er middels SRT-methodiek metingen gedaan om indicatief de beginwaarde te meten. Zodra de machine de eerste meters gedaan heeft, wordt dit herhaald om het effect te meten en, indien nodig, de machine bij te stellen voor het juis- te resultaat. Voor een volledige meting van het wegvak kan men sinds kort de stroefheid laten meten volgens de nieu- we meetmethode met de Side Way For- ce, 86% vertraagd wiel of 100% ver- traagd wiel. Dit alles door derden uit te voeren.


Voordelen


• Systemen niet of nauwelijks destructief


• Minimale geluidsoverlast, denk aan nachtwerk!


• Maximaal productief in 8 uur, geen water tanken, vuil storten o.i.d.


• In breedte instelbaar van 2,5 – 3,5 m • Uitvoering mogelijk met rijdende af- zetting, ca 4 km/u


• Wegdek is schoon direct na werk- zaamheden


• Eenvoudig en snel opstarten • Bediening vanuit de cabine door slechts één man


• Levensduur verlengend, meerdere malen te herhalen, afhankelijk kwali- teit wegdek


Inmiddels heeft Straalservice Gielis vele tevreden klanten waaronder diver- se grotere aannemers, Rijkswaterstaat, Provinciale Waterstaat, Defensie en Schiphol. Voor meer info, kunt u ons be- reiken op onderstaande gegevens.


STRAALSERVICE GIELIS B.V. Geldrop


Straalservice Gielis Hooge Akker 5/7 5661 NG GELDROP telefoonnr. 040 / 2265808 email; info@gielis-straalservice.nl www.gielis-straalservice.nl Mobiel nr. Dhr. J. Gielis 06 / 53361165


Nr.5 - 2017 OTAR O Nr.5 - 2017TAR 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40