This page contains a Flash digital edition of a book.
veranciers van oplossingen, overheden en watermanagers die zoeken naar ant- woorden”, voegt ze daaraan toe.


Ervaringen delen


De Floodex Stage vormt volgens haar ook een belangrijk platform voor part- ners om hun ervaringen te delen. “Voor- al EUWMA brengt input mee van haar verschillende landelijke leden. De EU- WMA heeft verenigingen in heel Europa die hun respectievelijke expertise mee- brengen naar de beurs om anderen de kans te geven van hun ervaringen te le- ren.” Tijdens Floodex Europe is er ook speciale aandacht voor overstromings- management-projecten. “Zowel op de beursvloer als op de Floodex Stage zijn complete projecten te zien die meestal worden gerealiseerd door een partner- schap of een consortium van bedrijven”, zegt Leenhouts. “Doel is om een com- pleet beeld te geven van huidige oplos- singen. Het totale plaatje.”


Het nieuwe concept biedt een focus voor het belangrijke terrein van over- stromings-beheersing, maar Floodex Europe vindt vooral plaats als onderdeel van het grotere aanbod van RAI Amster- dam. Watergerelateerde onderwerpen worden steeds meer erkend als zijnde verbonden met in plaats van onafhan- kelijk van elkaar, merkt Bos. “We wil- len de wereld platforms bieden om el- kaar te ontmoeten en te leren over alle uitdagingen met betrekking tot water en


Annette Bos Domein Manager Water


de oplossingen die wereldwijd beschik- baar zijn om plaatselijke uitdagingen het hoofd te bieden”, zegt ze.


Geweldige reacties


Het duurt nog een aantal maanden tot- dat de eerste Floodex Europe plaats- vindt, maar de aankondiging van het evenement leverde al snel enthousi- aste reacties op. “De reacties zijn echt ontzettend positief”, zegt Leenhouts. “Exposanten hebben ruimte op de beursvloer gereserveerd, verenigingen hebben zich aangesloten als partners en zelfs de eerste delegaties zijn inge- schreven. Dit onderstreept de urgentie van het onderwerp. Ik denk dat het ook bewijst hoe groot de behoefte van men- sen is om over de grens heen van elkaar te leren. Water wordt tenslotte niet in-


Marieke Leenhouts Product Manager Floodex Europe


geperkt door landsgrenzen”, voegt ze daaraan toe.


Floodex Europe De eerste Floodex Europe wordt geor- ganiseerd door RAI Amsterdam en In- digo Media & Events, organisator van Floodex UK. De beurs vindt plaats op 31 oktober & 1 november 2017 tijdens de vierde Amsterdam International Wa- ter Week en naast Aquatech Amster- dam. Met circa 80 internationale expo- santen op een beursvloer van minimaal 2.000 m2 zal de eerste Floodex Europe naar verwachting ten minste 2.000 be- zoekers trekken.


Meer informatie: www.fl oodexeurope.com


Nr.5 - 2017 OTAR O Nr.5 - 2017TAR 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40