This page contains a Flash digital edition of a book.
Basisregistratie Ondergrond


Geoview Woerden Boven de grond: In 3D op basis van onder andere de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).


De ondergrond op de voorgrond


Kennis over de ondergrond (bodem, geologie, grondwater, mijn- bouw) is nodig bij een groot aantal overheidstaken. Zo halen we drinkwater en aardgas uit de ondergrond en funderen we gebouwen en infrastructuur. Er komen steeds meer functies bij, zoals de winning van aardwarmte en de opslag van CO2. Dat moet allemaal duurzaam, veilig en effi ciënt gebeuren. De daar- voor benodigde ondergrondgegevens zijn straks te ontsluiten vanuit een generieke digitale infrastructuur: de Basisregistratie Ondergrond (BRO).


Programmamanager Basisregistratie Ondergrond (BRO), ministerie voor Infrastructuur en Milieu D Tekst: Martin R.H.E. Peersmann,


e BRO maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Dat stelsel brengt basisgege-


vens van Nederland bij elkaar, waaron- der topografie, adressen, gebouwen, personen en kentekens. De BRO voegt daaraan gegevens over de ondergrond toe. Nu zijn ondergrondgegevens nog in beheer bij verschillende organisaties. Ze zijn daardoor niet in dezelfde mate gedigitaliseerd, gestandaardiseerd en geharmoniseerd en maar deels publiek beschikbaar. Dankzij de BRO hebben alle gegevens straks een gevalideerde, hoge kwaliteit en zijn ze voor iedereen vrij beschikbaar. De overheid kan plan- processen en beheerstaken efficiën- ter uitvoeren en de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren.


Nr.5 - 2017 OTAR O Nr.5 - 2017TAR 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40