This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Een technische opleiding? Investeer in uw toekomst!’


De Nederlandse economie herstelt en er is weer volop werk in de technische sector. Maar een aantrekkende markt betekent ook ontwikke- lingen en innovaties. De vraag is, kunt u als or- ganisatie hierop inspelen? Heeft u de afgelopen jaren geïnvesteerd in uw eigen ontwikkeling? Bent u klaar voor de toekomst?


D


e Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zet een stip op de horizon: een bereikbaar, concurrerend, leef- baar en veilig Nederland in 2040. Met het energie-


akkoord wordt het jaar 2020 volgens Kees Michielsen, Mana- ger Technische opleidingen Avans+


, het jaar van de waarheid.


“Is Nederland voorbereid op een energie-neutrale economie? Waar 2040 ver weg lijkt, is 2020 dichtbij. Sterker nog een slim bedrijf begint vandaag met de voorbereiding.”


Anticiperen Volgens Michielsen is stilstand achteruitgang. “Organisaties moeten anticiperen om voorop te blijven lopen. Dit vraagt om een strategie waarbij een bedrijf zich continu blijft ontwikkelen en inspeelt op de veranderingen in de markt. Om deze voor- uitstrevende cultuur te kunnen realiseren dient op alle niveaus in de organisatie aandacht te worden besteed aan professio-


10 Nr.5 - 2017 OTAR


nele en persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers zijn tenslotte de belangrijkste assets.”


Voorbereid op morgen? Doordat nieuwe technieken elkaar steeds sneller opvol- gen, stijgt het gevraagde opleidingsniveau van werknemers in de branche. Het is daarom, zo vindt Michielsen, belang- rijk te werken aan de eigen ontwikkeling om mee te kunnen in deze veranderende markt. Wat betekent dit nu precies? “Ver- anderingen in de markt vragen om actuele kennis en kunde. Naast hard-skills – de technische vaardigheden -, neemt ook de vraag naar soft-skills - zoals communicatieve vaardighe- den - toe. Om optimaal te kunnen presteren, is het van belang niet alleen op professioneel, maar ook op persoonlijk vlak te blijven ontwikkelen.” Met het volgen van een opleiding bin- nen het vakgebied is dit volgens Michielsen te bereiken. “De opleidingen van Avans+


besteden naast theorie en praktijkoe-


fening, ook uitgebreid aandacht aan soft-skills. Deelnemers ontwikkelen hun technische vaardigheden en leren hoe zij als volwaardig gesprekspartner optreden richting alle betrokken stakeholders in de werkomgeving.”


Passend ontwikkelingstraject


Michielsen legt uit dat de technische opleidingen worden ont- wikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen uit het werkveld. “In bijeenkomsten werken de deelnemers samen aan praktijkopdrachten. Dit biedt toegevoegde waarde omdat zij zo kunnen sparren met vakgenoten en werken aan hun netwerk.”


Meer informatie: www.avansplus.nl/techniek


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40