This page contains a Flash digital edition of a book.
Cees Hoogendoorn van de ge- meente Utrecht (links) en Cees Lagendijk van de C&W Groep.


Rotondereclame Utrecht:


voorspoed na tegenwind


Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om hun rotondes te la- ten adopteren voor commerciële doeleinden. De redenen lo- pen uiteen: extra inkomsten, hoger onderhoudsniveau. Ook Utrecht ging in zee met een exploitant, de C&W Groep. Bei- de partijen zijn inmiddels tevreden over de gang van zaken, maar bezwaren van bewoners tegen reclame op enkele roton- des zorgden aanvankelijk wel voor tegenwind.


D


e Utrechtse gemeenteraad koos in 2014 voor rotondere- clame. Bijna alle rotondes kwa- men in aanmerking voor ‘adoptie’ door het bedrijfsleven en andere organisa- ties: 47 van de ruim 50. De formule in een notendop: een exploitant draagt te- gen een afgesproken vergoeding zorg voor het onderhoud en eventuele her- inrichting en in ruil daarvoor mag hij op de rotondes reclamebordjes neerzetten waarop bedrijven adverteren. Via een aanbestedingsprocedure werd de C&W Groep uit Arkel geselecteerd. De exploi- tant mocht plannen maken voor de her- inrichting van 32 rotondes en op alle 47


12 Nr.5 - 2017 OTAR


bordjes neerzetten van maximaal 50 bij 70 centimeter, maximaal vier per roton- de.


Minder onderhoudskosten Utrecht had verschillende redenen om het beheer te willen uitbesteden, zegt contractmanager Wijkonderhoud & Ser- vice Cees Hoogendoorn van de ge- meente Utrecht. “Uitbesteding maak- te het ons mogelijk meerdere vliegen in één klap te slaan. Dankzij de uitbeste- ding konden we de kosten voor het on- derhoud omlaag krijgen.” Voorwaarde was wél dat de nieuwe aanpak absoluut niet mocht leiden tot een mindere kwa-


liteit van het onderhoud. “De rotondes lagen er gemiddeld genomen goed bij, maar we hebben met de C&W Groep af- gesproken dat het onderhoud op een nóg hoger peil zou komen te liggen. Dat hebben we ook vastgelegd in het con- tract. De uitstraling van de rotondes ver- betert echt door deze verandering in de manier van werken.”


Een typische win-winsituatie, dus: ge- meente tevreden, exploitant tevreden. “Zodra we de concessie in 2016 ver- wierven, zetten we bordjes op de roton- des neer om bedrijven te laten weten dat ze konden adopteren. Er kwamen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40