This page contains a Flash digital edition of a book.
Meer grip op de weg


U kent ze vast wel, die borden langs de autosnelwegen met daarop de tekst ‘nieuw wegdek langere remweg’ of ‘pas op slipgevaar bij nat wegdek’. In bei- de gevallen is de stroefheid van het wegdek tijdelijk, dan wel structureel af- genomen. In het eerste geval door de aanwezigheid van overmatige bitumen van het asfalteren en in het tweede geval door het vele verkeer waardoor po- lijsting van de steen ontstaat. Dat in deze situaties de veiligheid van de weg- gebruiker voorop staat moge duidelijk zijn en daarom heeft men systemen ontwikkeld om deze veiligheid te kunnen waarborgen.


Straalservice Gielis


Een van de ontwikkelaars is Straalser- vice Gielis uit Geldrop. Gestart in 1992 als straalbedrijf voor de Infra deed men o.a. gritstralen, stofvrij kogelstralen en schuren met diamant. Toen er in de ja- ren 2004/2005 nogal grote problemen ontstonden aan het ZOAB op de Neder- landse snelwegen vanwege de snel af- nemende stroefheid van de steenslag in het ZOAB, verzocht RWS marktpartijen om te zoeken naar oplossingen voor het probleem. Straalservice Gielis is op die vraag ingesprongen en ontwikkelde een


30 Nr.5 - 2017 OTAR


3-koppige schuurmachine met onafhan- kelijk (planetair) draaiende diamantschij- ven. Dit systeem, ook wel planeren ge- noemd, bracht een nieuwe microtextuur aan in de steenslag. Hierdoor was de stroefheid weer op peil zonder dat men het asfalt hoefde te vervangen, omdat dit in bijna alle gevallen nog goed was. Belangrijk detail hierbij is de juiste keuze en kwaliteit van diamant van de schijven om het juiste resultaat te bereiken. Het systeem bewees zich in eerste aan- vang op een aantal proefvakken op o.a. de A27 bij Gorinchem. Het betrof


hier een ZOAB 0/16 met Nederlandse Steenslag die ernstig gepolijst was. Me- tingen vóór en ná behandeling toonden d.m.v. de SRT-methode een duidelijke toename aan van de (natte) stroefheid met wel 10-12 punten. Dankzij deze re- sultaten zijn er sindsdien vele wegen waaronder de A4, A9, A44 en A1 op deze manier met goed resultaat behan- deld. Bijkomend voordeel van het sys- teem is dat er geen of zeer weinig scha- de aan het wegdek ontstaat en dit dus nog een aantal jaren mee kan.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40