This page contains a Flash digital edition of a book.
Hoogleraar Matthijs Kok presenteert het boek over multifunctionele water- keringen op de Dijkwerkersdag in Utrecht.


Matthijs Kok, hoogleraar waterveiligheid, TU Delft:


‘Multifunctioneel ontwerpen van een waterkering is een kwestie van doen’


Technisch is er geen enkel probleem om een waterkering multifunctioneel te ontwerpen. Als er onzekerheden zijn, zet je er een factor bovenop. Het kan natuurlijk wel altijd effi ciënter, conclu- deert Matthijs Kok, hoogleraar waterveiligheid aan de TU Delft. Onlangs presenteerde hij een lij- vig boek met de onderzoeksresultaten van een breed wetenschappelijk onderzoek naar multi- functionele waterkeringen. Het gemeenschappelijk beheer blijft nog wel een lastig punt. Tekst: Jac van Tuijn


E


igenlijk doen we het al volop, vooral in steden, zo steekt hoog- leraar Matthijs Kok van wal. De


laatste vijf jaar is hij programmaleider geweest van een groot opgezet mul- tidisciplinair onderzoek naar het mul- tifunctioneel ontwerpen van waterke- ringen. Het onderzoek loopt bijna ten einde en Kok presenteerde half mei sa- men met onderzoekster Baukje Kothuis het boek met de resultaten. Het boek beschrijft meerdere cases, waaronder


de ondergrondse parkeergarage langs de kust bij Katwijk en het Dakpark met een winkelboulevard in Rotterdam.


Multidisciplinair onderzoek gaat vooral de breedte in en levert doorgaans wei- nig spectaculair nieuws op. Toch denkt Kok dat er voor de betrokkenen wel veel bruikbare informatie boven tafel is ge- komen. Voor hem zelf geldt vooral dat er technisch geen belemmeringen zijn voor het ontwerpen van een multifunc-


tionele waterkering. Het is vooral een kwestie van doen. Belangrijk is volgens hem wel dat partijen elkaar vertrouwen en alle opties even serieus nemen. Te vaak zie je volgens Kok dat in bestuurs- kringen wordt gezegd dat het technisch niet kan en bij technici dat er bestuur- lijk geen draagvlak is. Als er dan een im- passe ontstaat, is het verleidelijk om op een monofunctie terug te vallen, aldus Kok.


Nr.5 - 2017 OTAR O Nr.5 - 2017TAR 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40