This page contains a Flash digital edition of a book.
ACTUEEL


Lozingsnormoverschrijding verleden tijd


De overschrijdingen van de lozingsnorm bij elektrolytische verzinkerij Schippers zijn verleden tijd. Envirochem heeft voor het bedrijf een nieuwe, volledig geautomatiseerde ONO-waterzuivering gebouwd.


Eerste plastic road ter wereld


Zwolle had een wereldprimeur met de eerste Plastic Road. Het gaat om een 30 m lange proefstrook in een fi etspad dat is aangelegd met prefab plastic elementen. Een holle ruimte onder het wegdek biedt niet allen ruimte aan kabels en leidingen, maar kan ook een functie ver- vullen in de waterberging en -afvoer. Op foto: uitvinders Anne Koudstaal (r) en Simon Jorritsma (l) van KWS Infra.


‘Plastic soep, we komen eraan!’


Boyan Slat van Ocean Cleanup kijkt toe als de 600 m lan- ge drijvende arm onder de Golden Gate brug naar de Grote Oceaan wordt gesleept. Een droom wordt werkelijkheid. Het echte opruimen van de plastic soep kan beginnen (foto: The Ocean Cleanup).


Personalia


Bianca Nijhof start 1 januari 2019 als algemeen directeur van het Nether- lands Water Partnership. Nijhof wordt de opvolgster van Lennart Silvis, die bij Royal HaskoningDHV is begonnen. .


Marjan Minnesma, van directeur van Ur-


genda, is in september gestart als am- bassadeur


Tocardo uit Den Oever.


Joop Kruithof is tijdens de European Water Tech Week onderscheiden als ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De gepensioneerde weten- schapper Kruithof kreeg het lintje voor zijn verdiensten in de watertechnologie, zoals op het gebied van ozonisatie, UV/ waterstofperoxide en membraanfi ltratie.


Annemieke Nijhof treedt op 1 november terug als directeur van adviesbureau Tauw. Haar opvolgers zijn Henrike Branderhorst en Ralph van Roessel, die beiden uit de eigen organisatie voort- komen.


getijdestroombedrijf


Hans van Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf bij Hoogheemraadschap


Schieland


en de Krimpenerwaard, wordt per 1 februari 2019 hoogstwaarschijnlijk de nieuwe Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht. De Unie van Waterschappen gaat op zoek naar een opvolger.


Arjen van Nieuwenhuijzen, van Witteveen +Bos, is benoemd tot Industry based Hoofdonderzoeker bij het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) en tevens tot Buitengewoon UHD Circulaire Grond- stoffen in de Stad aan de Wageningen Universiteit & Research.


Frank Buijs vertrok op 1 september als directeur bij de brancheorganisatie voor milieu- en watertechnologie Envaqua.


Wim van Vierssen is directeur gewor- den van het nieuwe bedrijf Dareius, dat speciaal door Aveco de Bondt is opgericht als een ontwikkelmaatschap- pij voor nieuwe duurzame wateroplos- singen.


Meer personaliaberichten op: www.waterforum.net/personalia 8 WATERFORUM NR 6


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48