This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERTECHNOLOGIE


Met duizend bezoekers uit meer dan dertig landen maakte de European Water Tech Week in Leeuwarden eind september een goede start. Door vertegenwoordigers uit te nodigen van belang- rijke waterhubs uit andere werelddelen en samen een netwerk op te bouwen, hoopt WaterCampus Leeuwarden uit te groeien tot de ´place-to-be´ in Europa als het gaat om watertechnologie.


Nederlandse start-ups kunnen via de Europese hub makkelijker toegang krijgen tot de wereldmarkt. Voor het eerst zaten verte- genwoordigers van zes watertechhubs uit Israël, Singapore, Zuid-Korea, de VS, China en Nederland met elkaar aan tafel. En ze voelden wel voor samenwerking, zo bleek uit de onderteke- ning van een gezamenlijke verklaring.


Faciliteren van kleine bedrijven


Wetsus in staat multidisciplinair onder- zoek te doen met de beste professoren. Wetsus is zo een spin in het web voor innovatieve watertechnologie voor heel Europa.


De watermarkt kenmerkt zich door de vele nichemarkten met veelal kleine bedrij- ven. Water Alliance maakt zich sterk om die kleine bedrijven te steunen bij het op de markt brengen van nieuwe watertechnologie. Financiering en octrooien zijn de grootste problemen voor start-ups, zei prins Constantijn in Leeuwarden. Hubs kunnen bedrijven daarin faciliteren.


en voor elkaars bedrijven als spring- plank te fungeren naar de lokale mark- ten. Ook willen ze elkaars opleidings- programma’s delen, om zo tot meer toptalent te komen.


Lange weg naar succes Tien tot vijftien jaar, waren bijna alle kandidaten voor de Water Innovation Award al bezig om hun idee op de markt te krijgen. Zo ook Johan Bel die, van onder een paraplu, zijn mobiele Drop2drink-unit pitchte voor het zuiveren van regenwater. Met de runner-up prijs haalde hij toch een mooi succesje binnen.


WATERFORUM OKTOBER 2018


21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48