This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


Catharien Terwisscha van Scheltinga, Wageningen Universiteit Research


Twee landen, twee Deltaplannen


Door Jac van Tuijn


In navolging van Nederland heeft nu ook Bangladesh een Deltaplan. De Wageningse onderzoekster Catharien Terwisscha van Scheltinga heeft de totstandkoming van het Bangladesh Deltaplan 2100 van zeer nabij meegemaakt. Ze signaleert overeenkomsten maar het Bengaalse plan heeft zeker eigen accenten. In dit interview analyseert Terwisscha hoe ze als onderzoeker een bruggenbouwer werd.


“Heeft u al gegeten?” Dat is nog steeds een heel normale be- leefdheidsvraag in Bangladesh, vertelt Catharien Terwisscha van Scheltinga. De opmerking krijgt al snel een prominente plaats in het interview met de Wageningse onderzoekster over de verschillen en overeenkomsten tussen het Neder- landse en het Bengaalse deltaplan. Nederland kent al sinds 2015 een nationaal Deltaplan en Bangladesh heeft er nu


sinds september 2018 ook een. Een van de grote verschil- len is volgens haar dat het Nederlandse plan zich helemaal richt op de waterveiligheid en dat in het Bengaalse plan ook de voedselveiligheid een vooraanstaande plaats heeft ge- kregen. “De honger is - hoewel drastisch verminderd - nog steeds overal in het land aanwezig en de regering wil dat het beschikbare land, ondanks de klimaatverandering, gewoon voor de landbouw beschikbaar blijft”, vertelt Terwisscha. “De productiviteit van die landbouw is een grote zorg, want de bevolking blijft groeien en het land krijgt er ieder jaar twee miljoen inwoners bij. Het helpt dan niet echt als grote land- bouwgebieden en steden regelmatig onder water staan.” Volgens Terwisscha helpt het nieuwe Deltaplan het land voor- uit te kijken en met integraal adaptief waterbeheer de proble- men van morgen op te lossen. Hoe ze dat gaan doen, zal ook haar benieuwen.


Na vijf jaar in Bangladesh gewoond te hebben, werkt Catharien Terwisscha nu weer vanuit Wageningen.


Bengaals avontuur De betrokkenheid van Terwisscha bij het Bangladesh Delta- plan 2100 begint in 2011, als ze gevraagd wordt mee te gaan met een Nederlands team dat in Bangladesh moet gaan onderzoeken of het land überhaupt iets heeft aan zo’n plan. In 2009 en 2010 was premier Balkenende in gesprek geraakt met zijn Bengaalse evenknie Sheikh Hasina over de commis- sie Veerman, die onderzocht of Nederland de zeespiegelstij- ging wel zou overleven. Dat wekte de interesse bij de Ben-


12 WATERFORUM NR 6


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48