This page contains a Flash digital edition of a book.
EcoStruxure Er werd gekozen voor het technologieplatform EcoStruxure van Schneider Electric dat energie, automatisering en soft- ware samenbrengt. Voor de bediening en visualisatie van de waterlijn en de sliblijn is gekozen voor een uitbreidbare en toekomstbestendige architectuur, gebaseerd op Wonder- ware System Platform in combinatie met Modicon M580 ethernet PAC’s (Proces Automation Controller). De middelste laag “Edge Control” is de besturingstechnologie die het tech- nische hart vormt van de systemen. Door de connectiviteit tussen de verschillende lagen zorgt het IoT-platform voor een transparant en betrouwbaar systeem dat bijdraagt aan een duurzame oplossing.


Connected


De componenten die worden gebruikt in de waterzuivering zijn IoT-enabled. Denk aan frequentieregelaars, UPS’en, relais, sensoren. Alle data van deze Connected Producten wordt verzameld en kan worden geanalyseerd in de hoog- ste laag “Apps Analytics & Services. Het biedt HDSR de mogelijkheid om de beschikbare data te vertalen naar betere besluitvorming binnen de bedrijfsprocessen. Door de wereld van energie, automatisering en software te integreren, levert EcoStruxure toegevoegde waarde op het gebied van veilig- heid, betrouwbaarheid, effi ciëntie, duurzaamheid en connec- tiviteit en vormt daarmee het antwoord op de vraag van het consortium.


Centrale database


Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft 17 water- zuiveringsinstallaties onder haar hoede en in alle installaties is voor dezelfde PLC-oplossing gekozen. John: ‘Als opdracht-


Oplevering nieuw zuiveringsinstallatie Marcel: ‘Het is een groot project waarbij de bestaande instal- latie nog werkzaam blijft terwijl het nieuwe proces geleidelijk aan in gebruik wordt genomen zodat de biologie in beide systemen blijft leven tot de nieuwe installatie perfect is afge- steld.’


Wanneer het systeem is opgeleverd, gaat de oude installatie uit bedrijf. ‘Aangezien we ervoor hebben gekozen om re- dundante systemen in te zetten, wordt de nieuwe installatie erg robuust qua beschikbaarheid. Als een deel uitvalt, kan een ander deel het overnemen. De automatiseringsgraad is bijzonder hoog. Naar verwachting wordt de waterzuiverings- installatie begin 2019 opgeleverd. Utrecht mag trots zijn op deze nieuwe moderne en grote waterzuiveringsinstallatie.’


gever hebben we zelf niet in de hand voor welk automati- seringssysteem het consortium kiest. We zijn erg tevreden dat de keuze is gevallen op de systemen van Schneider Electric aangezien onze operators in de andere zuiveringen hier eveneens mee werken. De operators van de wacht hebben meerdere zuiveringen in een keer onder hun hoede, dus voor hen is het erg prettig dat ze al bekend zijn met de gebruikersinterface van de nieuwe installatie in Utrecht.’


De gegevens van de nieuwe installatie zullen, net zoals die van de andere installaties, worden geregistreerd in een data- base. John: ‘We hebben één centrale database, waarin we online alle gegevens van iedere zuivering bijhouden. Het nieuwe systeem sluit naadloos aan op deze database.’


WATERFORUM OKTOBER 2018


39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48