This page contains a Flash digital edition of a book.
Toekomstbestendige rioolwater- zuivering Utrecht mede door geïntegreerde aanpak automatisering


In Utrecht wordt er momenteel druk gebouwd aan een nieuwe rioolwaterzuiveringsin- stallatie (rwzi) die de werkzaamheden van de oude zuivering volledig gaat overnemen. De nieuwe compacte installatie zal gebruik maken van de moderne Nereda-technologie waarmee twee keer zoveel stikstof en fosfaat uit het afvalwater kan worden verwijderd. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een open toekomstbestendig IoT-platform. Hiermee wordt de veiligheid, betrouwbaarheid, effi ciëntie, duurzaamheid en connectivi- teit van de volledige rioolwaterzuiveringsinstallatie gewaarborgd.


‘Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gunde Heijmans en GMB, die samen het consortium De Stichtse Kraan vormen, de opdracht van de nieuwe rioolwaterzuive- ringsinstallatie (rwzi) in Utrecht. In tegenstelling tot andere projecten is gekozen voor een DBM-contract (design build maintain + 10 jaar verantwoordelijkheid voor het resultaat van de rwzi) waardoor de eisen functioneel werden gespeci- fi ceerd. Het consortium aan wie de opdracht werd gegund, bepaalt daardoor zelf hoe zij de opdracht invullen en met wel- ke partijen en systemen ze willen werken. Het doel was om met deze contractvorm meer kennis uit de markt halen’, zegt John Brassé. Hij is als procesautomatiseerder, voor HDSR verantwoordelijk voor procesautomatisering en elektrotech- niek binnen de zuiveringstak van het waterschap.


Nereda® -technologie


De nieuwe waterzuiveringsinstallatie is ontworpen om het af- valwater van 430.000 mensen te verwerken en maakt daarbij gebruik van een innovatieve waterzuiveringstechnologie van Royal HaskoningDHV: de Nereda®-technologie. In de zuive- ringsinstallatie zeeft de het infl uentgemaal het grove en fi jne vuil uit het rioolwater en zuivert het vervolgens met behulp van bacteriën in de vorm van slibkorrels. In de sliblijn wordt het slib ontwaterd en afgevoerd. Marcel Rep, vanuit consor- tium als realisatiemanager verantwoordelijk voor alle techniek tijdens de bouw van de waterzuiveringsinstallatie, licht het project verder toe. ‘De Nereda®-technologie is relatief nieuw, maar GMB had hier al ervaring mee waardoor we hebben besloten deze technologie ook in de zuivering in Utrecht te implementeren.


De installatie verwijdert twee keer zo veel


nitraat en fosfaat en is 30% effi ciënter in het verbruik van energie. Ook is de oppervlakte van de installatie veel kleiner.’


38 WATERFORUM NR 6


Procesautomatisering Voor de procesautomatisering selecteerde het consortium ICT Group voor het ontwerp en de bouw van de procesau- tomatisering van de installatie. Marcel: ‘De combinatie van aanpak, ervaring en expertise wat betreft het automatise- ren van afvalwaterzuiveringsinstallaties gaf ons het vertrou- wen om ICT Group de opdracht te gunnen.’ De uitdaging voor ICT Group was het bouwen van betrouwbare hard-, en software voor de aansturing van de afvalwaterzuiverings- installatie met een enorme omvang. Marcel: ‘We hadden de wens om te komen tot een zoveel mogelijk geïntegreerd systeem, waarbij niet alleen het platform, maar bijvoorbeeld ook de frequentieregelaars afkomstig zouden zijn van één leverancier. Aangezien HDSR bij andere waterzuiverings- installaties al veel ervaring had met Schneider Electric, had deze leverancier onze voorkeur.’


EcoStruxure bestaat uit 3 lagen: > Apps, Analytics & Services > Edge Control > Connected Products


Dit artikel valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48