This page contains a Flash digital edition of a book.
NL DIGIbeter toegankelijker


De Unie van Waterschappen is nauw betrokken bij het verbeteren van NL DIGIbeter, de gezamenlijke agenda van alle overheden. Door te experimenteren en innoveren moet de dienstverlening aan burgers en ondernemers worden ver- beterd. Partijen als het bedrijfsleven en studenten worden betrokken om maatschappelijke problemen op te lossen met nieuwe datatechnologieën, zoals algoritmen. NL DIGIbeter biedt de kaders voor de digitale transformatie bij de water- schappen en sluit uitstekend aan bij het Digikompas, de visie op de dienstverlening van de waterschappen in de informa- tiesamenleving.


Meer informatie Unie van Waterschappen, Den Haag www.uvw.nl en www.digibeter.nl


Zweeds KNMI ontwikkelt klimaat- dienst voor watersector


Het Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) heeft - na een forse concurrentiestrijd met andere grote Europese weerinstituten - een contract getekend met het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn (ECMWF) om een operationele klimaatdienst voor de watersector in Europa te ontwikkelen. De ontwikkeling wordt uitgevoerd binnen Copernicus, het Europese programma voor voor aardobservatie en milieudatadiensten.


Het instituut gaat klimaatinformatie omzetten in klimaatim- pactindicatoren en verwacht zo de kloof te verkleinen tussen onderzoek en gegevens enerzijds en tussen waterbeheer- ders en besluitvormers anderzijds. Zo is voor heel Europa in een oogopslag te zien of de neerslag is toegenomen (blauw) of afgenomen (rood). Alle onderdelen van de service zullen vanaf eind 2019 functioneel zijn, om vervolgens te worden verfi jnd tijdens de rest van het driejarige project.


Meer informatie SMHI, Stockholm, Zweden, www.smhi.se/en


Ericsson preciseert weerdata met mobiel netwerk


Tahmo IoT-team voor noodweer Rwanda


De Delftse start-up Tahmo is in Rwanda een Internet-of- Thingsteam gestart dat op basis van meetgegevens van diverse bronnen kan waarschuwen voor overstromingen. Tahmo is bezig om een netwerk van goedkope weerstati- ons op te bouwen in heel Afrika. Het Delftse bedrijf wil nu ook het Internet of Things inzetten voor het verzamelen voor vroegtijdige waarschuwingen. Rwanda heeft behoefte aan zo’n systeem. Meteo Rwanda genereert al voorspellingen en geeft deze vervolgens door aan het ministerie van Rampen- beheer, dat de informatie opgeeft en vervolgens deelt met het publiek. Deze eenrichtingsstroom van informatie is vaak traag en stelt op geen enkele manier instellingen aansprakelijk voor de kwaliteit ervan. Het publiek wil een manier om feedback te geven aan de instellingen, om hen te helpen hun diensten te verbeteren en de informatie beter op elkaar af te stemmen.


Meer informatie Tahmo, Delft, www.tahmo.org


In Zweden zijn veel meer tele- communicatiemasten dan weer- stations. De vermogensstoringen tussen mobieltjes en de masten, en de masten onderling, is een indicatie voor regen. Ericsson is in zijn ict-lab in Stockholm bezig om deze techniek verder uit te werken en zo real time gedetailleerde regendata te verzamelen.


Het concept van Ericsson Weather Data is al in 2014 geïntro- duceerd en in Zurich voor het eerst in het echt getest. Inmid- dels doet Ericsson een pilot om de zakelijke behoeften beter te begrijpen, en heeft het drie jaar lang regenmetingen gedaan via live microgolfverbindingen in Gotenburg, Zweden, met behulp van netwerkgegevens van Hi3G, een lokale operator. Bij twee recente overstromingen is het systeem gevalideerd. Per dag werden 6,3 miljoen metingen verzameld in Göte- borg. Resultaten tonen een sterke correlatie (0,82) tussen de signaalverstoring en de gemeten regenval, zelfs beter dan de correlatie met nabijgelegen regenmeters (0,80) en radar (0,57). Wat nog indrukwekkender is, is de mogelijkheid om metingen te verrichten met een interval van 10 seconden.


Meer informatie Ericsson One, Stockholm, Zweden, www.ericsson.com


WATERFORUM OKTOBER 2018


37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48