This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


Eén van de 17 sluizen die ieder 56, 5 meter breed zijn. Jaarlijks wordt 30 miljard m³ water gespuid (foto: Beeldbank Rijkswaterstaat).


waterstaat, jarenlang werkzaam in de Zuidwestelijke Delta aan de zout-zoetproblematiek. “De mens leeft van zoet en niet van zout water. Minder dan ééntienduizendste van het water op aarde is zoet oppervlaktewater. Dat is pas uniek. De druk om alsmaar te verzilten komt vanuit de natuurlobby, die vooral denkt aan aaibare natuur. Ik mis dat vogeltje of visje, dus moet ik ingrijpen. Daar weet men volop fondsen voor aan te boren. De mens moet niet zelf vanuit zijn ivoren toren allerlei dingen gaan bedenken voor de biologie. Die volgt haar eigen agenda.” Zijn pleidooi: behoud het zoete water zoveel mogelijk en houd rekening met de zeespiegelstijging en de steeds frequentere perioden van extreme droogte. “Dat kan


alleen door het zout met zoetwater zo dicht mogelijk naar de kust te drukken, om zo goed mogelijk de achterliggende buffering aan zoetwater in de bodem te beschermen.” Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen kost geen enkele druppel zoetwater, reageert Roels van het WNF. “Dat is een misvatting, die vooral uit agrarische hoek komt.” Het Kierprotocol is helder, stelt Roels: “Er mag niet meer zout water binnenkomen dan de grens bij Middelharnis, de Hollandsche IJssel mag niet verzilten en de waterstand bij Moerdijk moet boven nul NAP blijven omwille van de bevaar- baarheid. Wij hebben niet de ambitie om te verzilten, maar om bepaalde diersoorten voor Nederland te behouden.


Zeehonden op een zandplaat in het Haringvliet met op de achtergrond de Haringvlietbrug (foto: WNF).


WATERFORUM OKTOBER 2018


17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48