This page contains a Flash digital edition of a book.
ACTUEEL


Vitens overschrijdt vergunning grondwateronttrekking in Twente


Vitens heeft in de zomermaanden in Twente veel meer grond- water opgepompt dan volgens de maandlimiet van de ver- gunning van de provincie Overijssel was toegestaan. De grootste overschrijding was bij de winning in Manderveen, waar in juli 36 procent meer water uit de grond werd gehaald. Waterwinlocatie Manderveen, ten noorden van Almelo, heeft volgen Vitens in de piekmomenten een grotere zuiveringsca- paciteit in vergelijking met omliggende locaties. Dat verklaart waarom Manderveen ten opzichte van de maandlimiet wat zwaarder werd belast dan andere locaties. Vitens stuurt er nu op aan de jaaroverschrijding bij de Twentse onttrekkingen zoveel mogelijk te beperken.


Wel knelpunten


Hans Lubbers, voorzitter Algemene Waterschapspartij Vecht- stromen, heeft vooral moeite met de houding van Vitens. Hij benadrukt dat het bedrijf een toename van het gebruik van drinkwater van 30 tot 40 procent rapporteerde, maar tevens meldde dat de drinkwaterproductie geen knelpunten kende. Deze boodschap draagt volgens hem niet bij aan de bewust- wording over de gevolgen van het watergebruik.


“Manderveen is nota bene de gevoeligste drinkwaterput, vlakbij de Mosbeek. En dat in een periode waarin landbouw- gewassen, waardevolle natuur en beken in en nabij Natura 2000-gebied dat water juist ook hard nodig hebben.” Lub- bers vindt het opvallend dat de provincie Overijssel dit als toezichthouder kennelijk niet heeft opgemerkt.


Waterwinlocatie Mandersveld (foto: WUR).


Beste waterbouwstudies


Tijdens de Waterbouwdag zijn weer de jaarlijkse prijzen uitgereikt voor de beste HBO en academische afstudeerscriptie. Die voor het hoger beroepsonderwijs ging naar Niels Vos (r) voor zijn onderzoek bij baggerbedrijf Van Oord naar het graven van onderzeese kabelsleuven. De prijs voor het wetenschappelijk onderwijs ging naar Stefan Gerrits (l). Hij bestudeerde de meest geschikte locatie voor een energie-eiland in de Noordzee en ontdekte dat ook andere locaties geschikt zijn. De aanlegkosten kunnen duurder uitvallen, maar een eiland kan door zijn ligging ook meer opleveren, zo leerde zijn studie.


10 Jaar Deltares: klaar voor complexe klimaatvraagstukken


Het Nederlandse waterbeheer zal de komende jaren alle zeilen bij moeten zetten om de effecten van de klimaatver- andering bij te kunnen benen. Nieuwe kennis van complexe vraagstukken maakt het mogelijk om dat zo effi ciënt en ef- fectief mogelijk te doen. Volgens directeur Maarten Smits van Deltares staat het kennisinstituut klaar om op een open en transparante manier een bijdrage te leveren aan die kennis- ontwikkeling. Smits zei dit bij gelegenheid van de viering van het 10-jarige bestaan (foto: Deltares/Guus Schoonewille).


6 WATERFORUM NR 6


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48