This page contains a Flash digital edition of a book.
INHOUDSOPGAVE


Van onderzoeker naar bruggenbouwer


In navolging van Nederland heeft nu ook Bangladesh een Deltaplan. Het Bengaalse plan is echter geen kopie en heeft eigen accenten. De Wageningse onderzoekster Catharien Terwisscha van Scheltinga heeft de totstandkoming van het Bangladesh Deltaplan 2100 van zeer nabij meegemaakt. In een interview met WaterForum vertelt ze hoe ze als onderzoeker een bruggen- bouwer werd.


Kierbesluit Haringvliet blijft omstreden


Na jarenlang getalm gaan de Haringvliet- sluizen op een kier, zodat de trekvissen weer naar binnen kunnen. Natuurorganisa- ties verheugen zich al op een rijkere natuur. Maar bij een geringe Rijnafvoer houdt Rijkswaterstaat de kier dicht om verzilting van de zoetwatervoorraden te voorkomen. Wat is dan nog het nut van de kier?


Kuijken levert laatste Deltaprogramma af


Op Prinsjesdag presenteerde deltacom- missaris Wim Kuijken het Deltaprogramma 2019, het laatste onder zijn regie, en maakte minister Van Nieuwenhuizen haar begroting bekend voor 2019. De belangrijk- ste thema’s: het nieuwe rivierenprogramma, het programma bodemdaling, de aan- kondiging van een verkennend onderzoek naar de zeespiegelstijging en natuurlijk de droogte.


12 THEMA: Big Data


Satellieten, drones en sensoren meten en verzamelen 24 uur per dag gegevens. Cijfers over waterstanden, neerslag, bodemvochtigheid en debieten. En dat gebeurt steeds vaker, met steeds grotere nauwkeurigheid en steeds fi jnmaziger. De grote vraag: worden we ook wijzer van deze Big Data?


Zero Liquid Discharge: dure techniek


Waterautoriteiten in landen met water- schaarste hebben wel oren naar de techniek van ‘zero liquid discharge’, waarbij zoveel mogelijk water wordt teruggewonnen voor hergebruik. De techniek is echter duur. De verwachting is dat de mondiale markt voor ZLD-technologie verder zal stijgen, maar de Nederlandse watersector heeft zijn bedenkingen.


16


Waterbouwmarkt trekt even aan


De afgelopen drie jaren waren mager, maar 2018 en 2019 beloven weer groei voor de waterbouwsector. Daar houdt het goede nieuws van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) echter op, want na 2019 gaat de markt weer fors dalen. De markt draait vooral om de grote projecten van Rijkswaterstaat en daar zit niet altijd continuïteit in.


23


28


Verder in dit nummer Actueel & agenda


Column


Fotoreportage Leeuwarden Water Week Case Big Data: Vitens


6


11 20 32


41


Case Big Data: Deltares In de Praktijk: Big Data Bedrijvenregister


44


34 36 46


WATERFORUM OKTOBER 2018


3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48