This page contains a Flash digital edition of a book.
THEMA: BIG DATA


Kustexpert Arjen Luijendijk bij het uiteindelijke resultaat: de wereldkaart van de Shoreonlinemonitor


Dubai en Singapore. En we moeten de zandafvoer vanuit de mijnbouw niet vergeten.”


Twee maanden rekentijd “Het kostte ons twee maanden rekentijd om deze dataset van jaarlijkse kustlijnveranderingen tussen 1984 en 2016 voor de hele wereld te genereren”, licht hij toe. “Het alternatief was luchtfoto's te maken, de afbeeldingen in wereldcoördinaten te plaatsen en soms handmatig kustlijn te detecteren. Het duurt weken of maanden om een kust te vangen die langer is dan 50 mijl.”


Uit 1,9 miljoen satellietbeelden zijn met behulp van ‘machine learning’ 50.000 zandige kusten geïdentifi ceerd. Vervolgens is de gigantische dataset van deze kusten met Google-soft- ware geanalyseerd. Om deze nieuwe methode te valideren, hebben de onderzoekers een vergelijking gemaakt met kus- ten waar veel metingen zijn verricht, zoals in Australië, Ne- derland en de Verenigde Staten. Inmiddels heeft het onder- zoek een vervolg gekregen en is een netwerk opgericht dat de analysemethode verder gaat doorontwikkelen. Het Inter- national Coastline Observatories Network (Icon) gaat de be- schikbaarheid van hoogwaardige, integrale meetsites langs verschillende typen kust wereldwijd beter beschikbaar maken. Het onderzoek zal zich moeten gaan verdiepen in de lokale kustdynamiek, met onderscheid tussen natuurlijke dynamiek en menselijke ingrepen. De onderzoekers hebben alle data verwerkt en beschikbaar gesteld in een openbare kaart. Iede- reen kan dankzij deze tool nu zelf naar de dynamiek van zijn of haar favoriete strand kijken: shorelinemonitor.deltares.nl


Extreme groei-krimp De grootste strandaangroei, met maar liefst 8 meter per jaar, werd waargenomen in Namibië en wordt veroorzaakt door een mijnbouwbedrijf dat voor diamantwinning zand- heuvels in de zee heeft gebouwd.


De sterkste krimp doet zich voor in Louisiana en Texas. Daar hebben de zandstranden het moeilijk: ze lopen soms met wel 15 meter per jaar terug. In Louisiana komt dit van- wege de Mississippirivier, waar de zandaanvoer door af- dammingen sterk is afgenomen. In Texas ligt de oorzaak onder andere in grondwateronttrekking door de snelle groei van Houston.


Wereldwijd is 24 procent van de stranden de afgelopen 30 jaar kleiner/smaller geworden (met meer dan 0,5 m/jaar), is 28 procent gegroeid en is 48 procent gelijkgebleven.


De online wereldkaart van de Shorelinemonitoring die laat zien waar zandkusten krimpen (in rood) en waar ze aangroeien met meer dan 3 meter per jaar (in groen).


WATERFORUM OKTOBER 2018


35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48